Aquestes càpsules audiovisuals de testimonis són part del treball continuat d’un comitè d’experts que ha col·laborat per elaborar continguts i materials que et puguin ser útils si convius amb un problema de salut mental.

“Veus com la teva” són un conjunt de 8 vídeos que mostren les vivències de persones que volen compartir la seva experiència: com estan fent el seu camí, què els ajuda i quin són els seus reptes.

Les opinions dels testimonis no reflecteixen cap posicionament ideològic per part del comitè d’experts ni de les entitats que participen al projecte, ni proposen un model concret d’atenció a la salut mental. Són veus com la teva i expressen la diversitat i la pluralitat de perspectives del conjunt de protagonistes d’aquestes històries, totes elles reals.

Els vídeos de l’Activa’t estan realitzats per Intactes, una entitat que fusiona inquietuds de professionals del cinema i de l’àmbit social, i per la Cooperativa ETCS, organització d’iniciativa social sense ànim de lucre.

Els vídeos s’estructuren en 8 càpsules amb diferents eixos temàtics:

  1. Què suposa tenir un problema de salut mental?
  2. Què és la recuperació? I l’apoderament?
  3. Què ajuda a la recuperació en salut mental?
  4. Com acompanyar en salut mental?
  5. Què ajuda a l’entorn?
  6. Salut mental a la infància i la joventut
  7. Abans d’una crisi en salut mental
  8. Després d’una crisi en salut mental

Veus com la teva: 8 Càpsules, 8 Temes

Pots mirar els vídeos amb subtítols:

Agraïm la col·laboració de la Fundació Els Tres Turons que ha realitzat la subtitulació dels vídeos.

Què suposa tenir un problema de salut mental?

Què ajuda a la recuperació en salut mental?

Què ajuda a l'entorn?

Abans d'una crisi en salut mental

Què és la recuperació en salut mental?

Com acompanyar en salut mental?

Salut mental a la infància i a la joventut

Després d'una crisi en salut mental

VOLS ALGÚN ALTRE SUPORT?