Skip to main content

L’Activa’t va adaptar la trobada anual de les persones que dinamitzen Grups d’Ajuda Mútua (GAM) a les restriccions per la pandèmia amb una versió online que va tenir lloc el 26 de febrer del 2021, amb la participació de 28 persones, familiars i persones amb experiència pròpia.

L’objectiu de la trobada és donar suport a les que persones que fan de modeadors dels GAMs que organitza l’Activa’t. Amb aquest objectiu es convida a representants de les diferents associacions que aporten aquestes persones voluntàries, perqué tots els GAM que s’han fet estiguin representats.

Objectius de la trobada

 • Generar un espai de intercanvi, suport mutu i cura.
 • Posar en comú les necessitats detectades a les diferents Trobades de MGAM sectorials (enguany sobretot relacionades amb la pandèmia per la COVID-19).
 • Revisar propostes de millora sorgides a les Trobades de MGAM sectorials, complementar-les i prioritzar actuacions.
 • Reforçar el model de GAM i complementar-ho amb eines i recursos específics que puguin ser d’ajuda pels MGAM.

Les persones facilitadores de la trobada van ser:

 • Alba de la Torre, Co-responsable de programes de suport mutu
 • Núria Marchal, Espai Situa’t Barcelona esquerra-litoral i Barcelonès nord
 • Bàrbara Mitats, Responsable de Programes de recuperació i suport mutu

Les persones participants, familiars i primeres persones, van poder compartir vivències i opinions, a la vegada que van poder treballar sobre els objectius i necessitats de les formacions per moderar GAMs que es faran al 2021.

Beneficiaris de la moderació de GAMs al 2020

 • 306 demandes vinculades al programa GAM (1361 total demandes ateses)
 • 502 activitats de suport des dels Espai Situa’t vinculades al programa GAM
 • 76 participants en les trobades de moderadors de GAM
 • 62 participants en les formacions per moderar GAM

Més informació sobre la formació per moderar GAM de l’Activa’t

infografia gam activat 2020

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.