Skip to main content

L’Activa’t va adaptar la trobada anual de les persones que dinamitzen Grups d’Ajuda Mútua (GAM) a les restriccions per la pandèmia amb una versió online que va tenir lloc el 26 de febrer del 2021, amb la participació de 28 persones, familiars i persones amb experiència pròpia.

L’objectiu de la trobada és donar suport a les que persones que fan de modeadors dels GAMs que organitza l’Activa’t. Amb aquest objectiu es convida a representants de les diferents associacions que aporten aquestes persones voluntàries, perqué tots els GAM que s’han fet estiguin representats.

Objectius de la trobada

 • Generar un espai de intercanvi, suport mutu i cura.
 • Posar en comú les necessitats detectades a les diferents Trobades de MGAM sectorials (enguany sobretot relacionades amb la pandèmia per la COVID-19).
 • Revisar propostes de millora sorgides a les Trobades de MGAM sectorials, complementar-les i prioritzar actuacions.
 • Reforçar el model de GAM i complementar-ho amb eines i recursos específics que puguin ser d’ajuda pels MGAM.

Les persones facilitadores de la trobada van ser:

 • Alba de la Torre, Co-responsable de programes de suport mutu
 • Núria Marchal, Espai Situa’t Barcelona esquerra-litoral i Barcelonès nord
 • Bàrbara Mitats, Responsable de Programes de recuperació i suport mutu

Les persones participants, familiars i primeres persones, van poder compartir vivències i opinions, a la vegada que van poder treballar sobre els objectius i necessitats de les formacions per moderar GAMs que es faran al 2021.

Beneficiaris de la moderació de GAMs al 2020

 • 306 demandes vinculades al programa GAM (1361 total demandes ateses)
 • 502 activitats de suport des dels Espai Situa’t vinculades al programa GAM
 • 76 participants en les trobades de moderadors de GAM
 • 62 participants en les formacions per moderar GAM

Més informació sobre la formació per moderar GAM de l’Activa’t

infografia gam activat 2020

Ir al contenido