Skip to main content

Avui s’ha presentat a la seu de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre a Tortosa el projecte Activa’t per la salut mental, un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. Es tracta d’un projecte pilot, de tres anys de duració, que es desenvolupa a dotze territoris de Catalunya, un d’ells, les Terres de l’Ebre, a Amposta i Tortosa, a través de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre i la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, i amb el suport de l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta i la Diputació de Tarragona.

A la presentació hi ha participat la delegació territorial de Salut a Terres de l’Ebre (Regió Sanitària), l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament d’Amposta, la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre i la Federació Salut Mental Catalunya.

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental greus i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya i el Departament de Salut, que s’emmarca en el Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat. La finalitat última de l’ “Activa’t per la salut mental” és comprovar-ne l’eficàcia amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana. Durant els tres anys de pilotatge el projecte és avaluat per Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

Machús San Pío, directora del projecte “Activa’t per la salut mental” a la Federació Salut Mental Catalunya, ha explicat que “la gran xarxa de serveis a Catalunya és molt diferent a cada territori, i cal consolidar la coordinació entre els diferents serveis existents per aconseguir un model integral que atengui les persones amb problemes de salut mental i les famílies cap a l’apoderament. El projecte Activa’t es du a terme gràcies a les aliances entre els proveïdors sanitaris, la regió sanitària i les associacions a cada un dels 12 territoris”.

Durant la presentació, Ferran Bel, alcalde de Tortosa, ha assenyalat que“gràcies a les sinèrgies de les diferents institucions aquest programa millorarà el que es fa. L’ajuntament de Tortosa cedim unes instal·lacions noves a l’associació, dignes de la feina que s’hi fa”. Susanna Sancho, representant de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, apuntava que“la família segueix sent el punt de suport de les persones amb problemes de salut mental i aquest programa millorarà aquest suport. Cedim un espai a Amposta per a l’Espai Situa’t, i posarem a l’abast tots els recursos que puguem per tirar endavant el programa”.

A les Terres de l’Ebre treballen conjuntament serveis socials i sanitaris per garantir un model d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies. A Tortosa i Amposta hi destaca la bona col·laboració que existeix entre els serveis de salut mental i la xarxa associativa, en aquest cas, Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, que atén la població de referència que inclou en aquest moment el projecte, i l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre. Al 2014, un total de 26.461 persones van ser ateses als Centres de salut mental d’adults (CSMA) de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre; de les quals un 27% ho van ser per un trastorn mental greu.

Albert Gómez, director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, ha afirmat que l’Activa’t “es tracta d’un pla pilot que volem fer molt bé, i que implica a tots els departaments a través del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Creiem que tots els departaments han de treballar per implementar polítiques de salut i, en aquest sentit, a territori responem a la demanda de l’Associació de familiars expressada en la Taula de Salut Mental i posem a disposició transport sanitari per a les persones amb problemes de salut mental”.

La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre gestiona els diversos dispositius d’atenció a la salut mental de Terres de l’Ebre (comarques de Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), i inclou recursos a nivell comunitari, hospitalari i d’atenció específica. Per la seva banda, l’associació de familiars, compta amb més de 93 socis i familiars i també s’atén a persones que no siguin sòcies.

Enric Cardús, gerent de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, ha explicat que “els problemes de salut mental necessiten també un abordatge  social, no només sanitari. Si un pacient en procés de recuperació no té feina, ni habitatge, ni suport familiar… es molt probable que recaigui en la malaltia. Una bona xarxa social i sanitària afavorirà un ús més racional dels recursos i segurament reduirà els ingressos aguts”.

L’Espai Situa’t de Terres de l’Ebre, ubicat a Amposta (Avda Catalunya S/N) i Tortosa (Montcada 27, 1r pis) en dies alterns, ofereix informació, orientació i assessorament específic sobre trastorns mentals a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental. Com que es tracta d’un projecte pilot, l’accés a la resta del circuit Activa’t el determina el protocol d’avaluació del projecte.

Durant aquest trimestre es preveu començar la selecció de persones participants al pilot, i començar els cursos psicoeducatius de cara a la primavera de 2016, de la mà dels professionals del proveïdor sanitari.

Per la seva banda, Francisco Moya, president de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre, ha agraïtmolt el compromís dels dos ajuntaments per l’acollida dels projecte i la cessió dels espais i se senten molt satisfets de ser escollits per desenvolupar el projecte a les Terres de l’Ebre. “Fins ara les associacions creàvem activitats per promocionar l’autonomia de la persona amb problemes de salut mental, però [amb aquest programa] podem treballar dins un circuit”. Així mateix, agraeix que la Regió Sanitària Terres de l’Ebre posi a disposició el transport sanitari, que “facilitarà que les persones amb problemes de salut mental puguin accedir als diferents dispositius i activitats” millorant la seva autonomia.

El projecte pilot a les Terres de l’Ebre compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta. El projecte Activa’t a tot Catalunya també compta amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” entre d’altres col·laboradors privats.

Ir al contenido