Skip to main content

Activa’t per la salut mental ha posat en marca un projecte per sistematitzar i documentar els Grups d’Ajuda Mútua (GAM), una iniciativa en la que comptarà amb la col·laboració de ActivaMent, entitat que té una àmplia experiència en el treball conjunt de persones, cuidadors i familiars. El projecte de sistematització de GAM estarà coordinat per Spora. Consultora Social.

El projecte de sistematització de GAM preveu 5 productes:

  • Diagnosi. Fer una revisió de l’estat dels GAM i de les experiències que s’estan desenvolupant a Catalunya
  • Guia GAM. Aquesta Guia ha de documentar que és un GAM, quin és el seu funcionament, la seva estructura i la relació dels seus membres, entre d’altres aspectes.
  • Material Didàctic. Aquest és el material que s’utilitzarà en la formació de dinamitzadors dels GAM.
  • Guia de formadors. Aquesta guia és una eina per orientar als formadors que realitzaran la formació dels dinamitzadors.
  • Eines d’Avaluació. Instruments que permetran fer seguiment del bon funcionament dels GAMs.

Alguns d’aquests productes, tot i compartir molts aspectes comuns, aniran dirigides a les persones amb problemes de salut mental i altres als familiars o persones cuidadores.

Les primeres accions tindran lloc aquest darrer trimestre de 2016 i el projecte té prevista la seva finalització abans de finals del proper 2017.

Ir al contenido