Skip to main content

• L’apoderament, concepte clau en el model d’atenció comunitària en salut mental.

• Benito Menni CASM, amb un total de 19.569 visites en salut mental al 2015 a Sant Boi, executa, junt amb l’Associació Equilibri, el projecte ‘Activa’t per la salut mental’ al Baix Llobregat.

• “Activa’t per la salut mental” és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya , conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona), i que compta amb la col·laboració de les quatre diputacions, el suport de l’Obra Social ”la Caixa” i altres col·laboradors públics i privats.

Ahir dimecres 27 d’abril es va presentar a Sant Boi el projecte Activa’t per la salut mental, un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. Es tracta d’un projecte pilot, de tres anys de durada, que es desenvolupa a tretze municipis de Catalunya, un d’ells Sant Boi, a través de l’Associació Equilibri i l Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental , i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi.

A la presentació, celebrada al Teatre Cal Ninyo, hi va participar la Gerència de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària Barcelona (CatSalut) del Departament de Salut, l’Associació Equilibri, la Diputació de Barcelona, Benito Menni CASM, la Federació Salut Mental Catalunya i els testimonis de familiar i persona amb un diagnòstic de salut mental, en un acte dirigit a la ciutadania i professionals sociosanitaris.

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental greus i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte pilot coordinat pel Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya, amb la col·laboració de VEUS, que s’emmarca en el Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat.

La finalitat última de la prova pilot de l’“Activa’t per la salut mental” és comprovar l’eficàcia d’aquest programa en el seu objectiu d’ajudar a la persona diagnosticada i la família amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana. Per això, durant els tres anys de pilotatge el projecte és avaluat per Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

Carles Coarasa, gerent de la Federació Salut Mental Catalunya, va explicar que l’Activa’t “és la culminació d’una reivindicació històrica de necessitats no ateses de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, i de la implicació i treball en xarxa del teixit associatiu, el departament de salut, Federació VEUS i administracions locals, així com el finançament de varis col·laboradors públics i privats.

D’altra banda, Joan Orrit, director gerent de l’Hospital Benito Menni CASM, va remarcar la importància de bastir aliances i col·laboracions per tirar endavant projectes de valor afegit, com l’Activa’t.

Josep Muñoz, gerent de serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, va destacar la importància de donar suport a un recurs innovador i dignificant com l’Activa’t per a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com la bona aliança entre l’Ajuntament de Sant Boi, l’Associació Equilibri i Benito Menni CASM alhora d’oferir una bona assistència al municipi.

Per la seva part, Joan Puigdollers, gerent de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitaria Barcelona, explicava els quatre aspectes prioritaris referents a la gestió de la salut que compleix l’Activa’t: “Actuar des de la resiliència, buscar sinèrgies per compartir recursos, treballar amb consens i treballar en xarxa”.

Lluïsa Moret, alcaldessa de la ciutat de Sant Boi, va expressar que l’Activa’t és l’exemple del treball en xarxa, ja que el duen a terme “entitats de familiars i de malalts, la Federació Salut Mental Catalunya, Benito Menni CASM, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Sant Boi”. Així mateix, va posar èmfasi en la importància del rol de les famílies, sovint invisibilitzades.

Per la seva banda, el Dr. Emilio Rojo, Director del Comitè de Lideratge Assistencial del projecte i psiquiatra a Benito Menni CASM, afirmava que “l’Activa’t és un acord de consens entre molts agents” que, “enlloc de lluitar contra la malaltia i adoptar el rol del malalt, lluita contra l’estigma i promou el rol de ciutadà”.

G.A.Patiño

G.A. Patiño, Associació Equilibri (Foto Lluís Ros)

Des de la vesant associativa participava Isabel de Dios, testimoni en primera persona amb problemes de salut mental de l’Associació Equilibri, que va posar èmfasi en la importància de confiar en el professional i de no deixar de fer vida normal per sortir endavant. “Un nou recurs com aquest pot ajudar a que famílies i pacients tinguin més informació per seguir endavant”.

Gustavo Adolfo Patiño, familiar d’una persona amb problemes de salut mental de l’Associació Equilibri, va explicar que “abans el circuit era anar de casa a l’hospital i de l’hospital a casa, i que ara [el circuit] Activa’t obre algunes portes per oferir ajut per malalts i famílies”. Va destacar també la importància de què les administracions confiïn en les associacions “perquè són qui ens han ajudat sempre, són el pal de paller”.

El projecte proposa un circuit que preveu atendre 3.000 persones a 13 municipis

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una gestió més eficient del propi procés de cura i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema. En aquest sentit, el projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants dirigides únicament a les persones participants al projecte:

• Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
• Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb problemes de salut mental greu (programa Klau de Re) desenvolupat pels professionals de la salut mental.
• Programa europeu PROSPECT per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups.
• Grups d’Ajuda Mútua (GAMs): servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals.

A més de Sant Boi, els territoris on s’ha implantat la prova pilot són: Sabadell, Girona, Manresa, Barcelona (Nou Barris), Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Igualada i Terres de l’Ebre (Tortosa i Amposta), i preveu abastar unes 3.000 persones als diferents serveis, tant familiars com persones amb problemes de salut mental.

Sant Boi s’activa per al salut mental

A Sant Boi treballen conjuntament serveis socials i sanitaris per garantir un model d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies. Destaca la bona col·laboració que existeix entre els serveis de salut mental i la xarxa associativa, en aquest cas, Benito Menni CASM, que atén la població de referència que inclou en aquest moment el projecte, i l’associació Equilibri.

Al 2015, un total de 3.659 persones van ser ateses al centre de salut mental d’adults (CSMA) de Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental; de les quals 1.085, un 29.6%, ho va ser per un trastorn mental greu, i un 6% va requerir ingrés. Per la seva banda, l’associació Equilibri, que treballa per la integració social de les persones amb problemes de salut mental, compta amb unes 40 famílies i persones sòcies, ha atès 216 famílies al 2015, té en marxa un Grup d’Ajuda Mútua format per una vintena de familiars i, en aquests moments, està començant a trobar-se amb diferents col·lectius per engegar una Taula de Salut Mental al municipi. A Sant Boi també hi actua la Fundació Marianao, que promou el desenvolupament personal i comunitari de persones amb problemes de salut mental, entre d’altres col·lectius, com per exemple amb la gestió d’un Club Social.

L’Espai Situa’t de Sant Boi, ubicat a Can Jordana (C/Ebre, 27), ofereix informació, orientació i assessorament específic sobre problemes de salut mental a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental (recursos, serveis, drets, informació jurídica…). Des del seu inici al mes de setembre de 2015, l’espai Situa’t de Sant Boi ja ha atès prop de 30 demandes, i es troba en procés de cerca persones interessades a participar al pilot. Com que es tracta d’un projecte pilot, l’accés a la resta del circuit Activa’t el determina el protocol d’avaluació del projecte i les persones han de ser derivades pels serveis de salut mental. Un cop conformat el grup de persones participants, es preveu que els primers grups psicoeducatius comencin al mes de maig de 2016, de la mà dels professionals del proveïdor sanitari.

L’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental

L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Segons l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, en l’informe de la Central de Resultats de dades de salut mental i addiccions del 2014, el 32,2% de les persones ateses en Centres de Salut Mental d’Adults pateix un trastorn mental greu.


Col·laboradors

El projecte “Activa’t per la salut mental” compta amb la col·laboració de les quatre Diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ivàlua i amb el finançament de l’Obra Social “la Caixa”, Otsuka, Lundbeck, Janssen, Fundació Roca i Pi, Fundació Roviralta i Roca Salvatella.

Materials complementaris:

Programa
Dossier de premsa
Teaser presentació del projecte
Vídeo de presentació del projecte
Guia mitjans informar sobre salut mental
Memòria Salut Mental Catalunya

Ir al contenido