Treballem en la creació d’un directori amb els recursos i els serveis en salut mental a Catalunya. Mentrestant podeu consultar el Mapa de Recursos publicat al web de Salut Mental Catalunya.

(Aquest és un apartat en constant actualització. Si voleu compartir materials, podeu fer-nos arribar la informació a comunicacio@activatperlasalutmental.org)

Al Mapa de Recursos de Salut Mental a Catalunya trobareu els serveis i programes socials i laborals que hi ha arreu de Catalunya per a persones que tenen problemes de salut mental i per a les seves famílies.

Suports descarregables sobre salut mental

Descarrega en pdf la guia “Com acompanyar millor en salut mental«
Descarrega en pdf el tríptic “Com aprofitar millor la consulta«
Guia per a Grups d’Ajuda Mutua de Salut Mental en primera persona
Guia per a Grups d’Ajuda Mutua de Salut Mental de persones familiars
«Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua» – Visió per a Grups en Primera Persona
«Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua» – Visió per a Grups Familiars
 Informe “Necessitats d’informació en salut mental” 
 Manual per a la recuperació i l’autogestió del benestar
Manual per a la recuperació i l’autogestio del benestar: versió de lectura fàcil (català)
Quadern de treball personal «Mapejant el meu benestar»
Manual per a la recuperació i la autogestió del benestar
Manual per a la recuperació i l’autogestio del benestar: versió de lectura fàcil (castellà)
 Avaluació del programa Activa’t per la salut mental. Avaluació de la implementació
Avaluació del programa Activa’t per la salut mental. Avaluació de l’efectivitat

Biblioteca de salut mental

Compartim enllaços d’interès en salut mental, tant els que estan publicats en altres apartats del web, com d’altres externs que hem trobat interessants.

Mapa Recursos Salut Mental – SMC Salut Mental Catalunya. En aquest mapa trobareu els serveis i programes socials i laborals que hi ha arreu de Catalunya per a persones que tenen problemes de salut mental i per a les seves famílies.

Canal de Salut del Departament de Salut – Generalitat Catalunya 

«Estratègies de lluita contra l’estigma en salut mental». Dossiers del Tercer Sector, núm. 26 (maig de 2013).

Pla integral de salut mental i addiccions – Generalitat de Catalunya

«Empoderamiento del usuario de salud mental» – declaración de la Oficina Regional para Europa de la OMS.

Mental Health Foundation: fundació de salut mental del Regne Unit.

Campaña «Implica’t: ingredients per a un creixement saludable i feliç» (què puc fer a taula, a casa i en societat), per la prevenció i recuperació dels trastorns de la conducta alimentària.

.

Informar i comunicar

Guia d’estil «Com parlar de salut mental» | Salut Mental Catalunya | 2019.

Web «Las palabras sí importan«, Guia d’estil sobre salut mental per a mitjans de comunicació (descarregar guia pdf) | Confederación Salud Mental España | 2019.

“El desequilibri perfecte”, la salut mental Amb Experiència Pròpia Documental sobre el projecte de la Federació Salut Mental Catalunya – 2018

Guia de mitjans de comunicació: Recomanacions per informar sobre salut mental. Obertament | 2015.

Recomanacions per al tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals. Consell de l’Audiovisual de Catalunya | Departament de Salut | 2015.

Recomanacions als mitjans audiovisuals sobre el tractament informatiu de la mort per suïcidi. Consell de l’Audiovisual de Catalunya | Departament de Salut | 2016.

Comunicar la salut mental. Manual de comunicació per a entitats. Confederación Salud Mental España.

Evolució de la mortalitat per suïcidi a Catalunya en el període 2000-2013: quin impacte ha tingut la crisi econòmica? Monogràfic número 19 de la Central de Resultats.

Diagnòstic de necessitats d’informació en salut mental. Realitzat per la cooperativa Etcèteres en el marc del projecte “Activa’t per la Salut mental”, amb l’objectiu d’analitzar la situació de l’accés a la informació sobre salut mental de les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals del sector. Informe complet o síntesi.

Drets

El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament Federació Salut Mental Catalunya – Seminaris Palau Macaya – 2019

Informe sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental a Catalunya Federació Salut Mental Catalunya – 2018

Guia: Cómo defender nuestros derechos
Aquesta guia està publicada per la Federació en primera persona d’associacions d’usuaris dels serveis de salut mental d’Andalusia, adreçada a les persones amb problemes de salut mental, sobre els drets de les persones amb discapacitat de la Convenció.

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
Text complet de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per Espanya.

Manual de derechos humanos y salud mental
Document elaborat des de la perspectiva dels usuaris de serveis de salut mental. Està adreçat a les persones que reben atenció de salut mental a Xile, per tal que coneguin i defensin els seus drets, així com als professionals, tècnics i equips de salut mental perquè respectin i promoguin els drets en la seva pràctica quotidiana i siguin el fonament de la seva relació ètica amb els usuaris i les usuàries.

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària – Departament Salut – Generalitat Catalunya

Guia de planificació anticipada de decisions en salut mental (desenvolupada a Andalusia, pel Grup de Drets Humans i Salut Mental).

Guia de drets en salut mental. No hi ha recuperació sense drets (VEUS – Federació catalana d’estitats de salut mental en 1a persona, 2017)

Infants i joves

 Abre tu mente en modo positivo: promoción de salud mental en jóvenesGuía para docentes y familias | Asociación Salud Mental de Molina i Comarca | 2020:
Aquest document pretén ser una eina que ajudi pares, mares i docents a augmentar el benestar psicològic i emocional de les persones joves. Aporta informació sobre la salut mental dels i les joves i factors associats com l’assetjament escolar, les relacions d’amistat o les relacions de parella. A més inclou informació sobre hàbits de vida i oci saludables, com detectar possibles problemàtiques de salut mental i quins recursos de suport s’ofereixen en l’àmbit sanitari, educatiu i social.

Informe d’Avaluació de la prova pilot del projecte XarXaJoves | Federació Salut Mental Catalunya | Novembre 2019: més informació sobre el projecte aquí.

Suport i acompanyament

Telèfon de prevenció del suïcidi de l’Ajuntament de Barcelona | En col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança. 900 925 555

Guia «Com acompanyar en salut mental» | Activa’t per la salut mental | 2017: material elaborat amb el suport del comitè d’experts per experiència del projecte Activa’t.

Qué me hubiera gustado saber cuando todo empezó | Vídeos de la web Diversamente amb testimonis del Comité Pro Salud Mental de Salud Mental España.

«Saldremos de esta. Guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis» | Javier Erro| 2016.

«Com fer costat a algú amb depressió o angoixa» | Article de Cultura Viva 14 | Matt Haig | 2019: Llista amb la que l’escriptor i periodista aconsella com  hauríem de tractar les persones que travessen una depressió.

«Comprender la psicosis y la esquizofrenia: ¿Por qué a veces las personas oyen voces, creen cosas que a otros les parecen extrañas, o parecen estar fuera de la realidad, y qué es lo que puede ayudarles?» – Autoria: The British Psychological Society, Division of Clinical Psychology | Editora: Anne Cooke | 2015.
Aquesta publicació aporta informació sobre les causes i tractament de l’esquizofrènia i altres psicosis i aporta una visió actual del coneixement sobre les raons per les quals algunes persones senten veus, experimenten paranoia, o tenen altres experiències que són considerades “psicòtiques”.

Campaña «Implica’t: ingredients per a un creixement saludable i feliç» (què puc fer a taula, a casa i en societat), per la prevenció i recuperació dels trastorns de la conducta alimentària.