Formació online Prospect a Berga (22-29 novembre 2021)

Prospect Berga 2021

Prospect Berga (22-29 novembre 2021) (on line)

·         Més informació i inscripcions: bages@activatperlasalutmental.org – 635 191 300 – Mireia Ribas

·         Mòdul Famílies:  22, 23, 24 i 25 novembre – 16 a 20.30h

·         Mòdul en 1a persona: 22, 23, 25 i 26 novembre – 10 a 13.30h

·         Mòdul Professionals: 22, 24 i 26 novembre – 9 a 11.40h

·         Mòdul Comú: 29 de novembre – 9 a 11:30h

·         Formació on line amb motiu de la pandèmia per la Covid-19. Necessitareu connexió a internet per participar-hi.

Volem agrair la participació dels professionals i voluntaris que fan possible el programa d’empoderament en salut mental. El projecte de formacions Prospect és fa en col·laboració amb la Confederación Salud Mental España.

Formació en empoderament Prospect

Prospect ofereix espais de comunicació i confiança entre les persones implicades. Es desenvolupa en format grupal distingint persones amb experiència pròpia, familiars i amics i professionals de la salut mental:

Mòdul 1 per a persones amb experiència pròpia

  • Enfortiment de les bases per a la recuperació i integració social.

salut mental i comunitat · les teves possibilitats · experiència personal · integració i recuperació · alternatives d’allotjament i suport · ocupació · autonomia · cuidadors i recuperació ·
nova mirada al trastorn

Mòdul 2 per a familiars i amics

  • Afavorir la recuperació de la confiança en un mateix i reconèixer i aprofitar recursos interns i externs per millorar la seva qualitat de vida.

expectatives · aprenentatge · reconeixent pressions · identificar i conèixer l’estrès · pèrdua i dol · habilitats internes i cap a l’exterior · xarxes de suport · noves metes · mirar cap endavant

Mòdul 3 per professionals de salut i atenció social

  • Promoure la reflexió sobre la relació entre salut mental i ciutadania, i establir propostes per a la millora de l’atenció.

ciutadania · incapacitat  vs promoció · els professionals com a capacitadors · contradiccions i dilemes · pla d’acció

Mòdul 4 comú

  • Millorar la comunicació entre els tres col·lectius implicats.

cone

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.