Skip to main content

Presentem el primer informe elaborat per IVALUA, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, en el marc de l’avaluació del projecte Activa’t per la Salut Mental. Les conclusions d’aquest informe ja es van avançar a la jornada dels 2 anys de l’Activa’t.

En el pilot han participat 448 persones, en forma de 224 unitats familiars (persona amb trastorn mental sever i familiar referent). 111 unitats familiars han participat al circuit Activa’t, i les altres 113 han restat com a grup control. La ubicació en un o altre grup va ser definida de forma aleatòria abans d’iniciar-se el circuit, i el grup control s’ha mantingut al marge de qualsevol activitat relacionada amb el circuit Activa’t.

Aquest és l’Informe de Caracterització Inicial dels participants, és a dir que descriu les característiques demogràfiques de les persones participants al pilot i com es trobaven abans de saber si participarien o no al circuit d’activitats. Disposar d’aquesta informació inicial ens permetrà mesurar l’impacte del programa, comparant els grups tractament i control després de passar pel programa.

L’informe recull les dades sociodemogràfiques i els indicadors per mesurar l’èxit del programa: recuperació personal de la persona amb TMS, càrrega del familiar i recolzament social percebut del familiar.

La caracterització inicial té valor en si mateixa perquè aporta informació sobre persones i familiars que conviuen amb un trastorn mental sever, si bé pels requisits que es demanava per accedir a l’estudi, no podem extrapolarla a la població general.

Us avancem les dades més rellevants, podeu ampliar la informació a l’informe.

Add Content Here

Add Content Here

Ir al contenido