Skip to main content

El projecte Activa’t, amb la voluntat de millorar l’oferta d’informació, vol oferir recursos, guies i eines pràctiques a qualsevol persona que ho requereixi per facilitar la presa personal de decisions sobre la pròpia salut, i sobre situacions properes que tenen a veure amb la salut mental.

En aquest sentit, s’ha creat un Comitè Assessor d’Experts per experiència format per 18 persones amb experiència pròpia en problemes de salut mental, familiars i professionals per donar assessorament sobre la línia de continguts necessaris per donar resposta a les necessitats del col·lectiu a qui va dirigit el projecte i revisar i assessorar en el desenvolupament de materials informatius i de suport del projecte.

Aquest Comitè d’Experts està acompanyat per la Cooperativa ETCs, especialitzada en dinamització des de la mirada de processos, per tal de definir propostes concretes de contingut després d’analitzar en grup les mancances i necessitats que han de cobrir-se en quant a informació, i transformar-les en materials informatius  tant a través d’aquesta pàgina web com físicament si es tracta de fulletons o guies.

Les principals accions es concreten en 8 trobades presencials dels membres del comitè, així com la obertura a la participació d’altres persones de manera puntual i online (si estàs interessada en formar part d’aquest grup de participació online, contacta amb nosaltre a info@activatperlasalutmental.org).

Es preveu concretar els materials detectats com a necessaris a finals del 2016, i estaran disponibles per a tothom a través d’aquest web o en suport físic.

Ir al contenido