Skip to main content

La Confederación Salud Mental España ha iniciat l’elaboració d’un nou Manual de Psicoeducació  per actualitzar els continguts del “Programa Psicoeducativo Escuela de Salud Mental”. Bàrbara Mitats, responsable de programes de comprensió del patiment i psicoeducatius de l’Activa’t, va participar en una primera reunió de treball a Madrid el 6 de febrer.

El projecte de Salud Mental España vol adaptar els programes piscoeducatius a les necessitats de les entitats de la Confederación i pretén que sigui de utilitat per a les persones amb problemes de salut mental, els familiars i les entitats que els representen.

El nou manual  es crearà partint de les dades obtingudes de la recollida de necessitats i propostes de millora, que la Confederación va recopilar de diferents entitats membres, a partir d’un qüestionari.

Des de Salud Mental España es destaca l’expertesa de l’Activa’t en la creació de continguts, i la intervenció amb persones i familiars.

Psicoeducació i Ajuda Mútua – Salud Mental España

El programa d’Intervenció Familiar de la Confederación està dirigit a donar suport a famílies i cercles pròxims de persones amb problemes de salut mental a través de programes de psicoeducació “Escuelas de familias” i la potenciació i desenvolupament de xarxes d’ajuda mútua. Els programes de psicoeducació de SME tenen un format psicopedagògic orientat a la transmissió de coneixements sobre el problema de salut mental i el seu tractament, al desenvolupament d’habilitats que permetin als familiars ser més competents en la resolució de problemes i en l’assoliment d’una convivència positiva que, en definitiva, contribueixi a la recuperació de les persones amb problemes de salut mental i a la normalització de la seva vida personal, familiar i social.

L’Ajuda Mútua s’orienta a les famílies que desitgen rebre i proporcionar suport i comprensió en grups de persones que comparteixen una mateixa inquietud, per tal de promoure l’autocura, habilitats i actituds favorables, la consolidació de xarxes de suport i una major participació ciutadana.

Més informació del programa de la Confederación en aquest enllaç

Ir al contenido