Skip to main content

L’Associació AFEM Nou Barris, l’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris (que gestiona els Centres de Salut Mental Nord i Sud de Nou Barris), l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya, van presentar ahir al vespre a Seu del Districte de Nou Barris el programa pilot “Activa’t per la salut mental” al Districte de Nou Barris, a Barcelona.

El districte de Nou Barris és un dels 12 territoris catalans seleccionats per dur-lo a terme; i són l’Associació AFEM Nou Barris i el proveïdor de serveis sanitaris Associació Centre Higiene Mental Nou Barris qui lideren el projecte al districte.

El districte de Nou Barris te una llarga trajectòria de treball conjunt coordinat entre serveis sanitaris i socials i l’associació de familiars per garantir un model d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies.

A Nou Barris, amb el suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ja s’ha posat en funcionament el projecte, que inclou:

  • Espai Situa’t: servei d’informació, especialitzat en salut mental, dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental greu i les seves famílies.
  • Psicoeducació: servei per a famílies (PROENFA) i persones que pateixen un problema de salut mental greu desenvolupat pels professionals del CSMA Sud i Nord dins del Programa Trastorn Mental Sever (TMS) per infermers i psiquiatres.
  • PROSPECT: servei de desenvolupament de l’apoderament.
  • Grups d’ajuda mútua: servei de suport continuat basat en la experiència entre iguals.

El servei Espai Situa’t, emplaçat al Centre Integral de Salut Cotxeres ubicat a l’Av. de Borbó, 18-30, ofereix informació, orientació i assessorament específic sobre els trastorns mentals a la persona o la família, però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió relacionada amb la salut mental. L’accés al circuit d’atenció el determina el centre de salut mental.

L’abast del programa a Nou Barris

En l’actualitat, s’ha fet la presentació del programa a pacients i familiars. L’Espai Situa’t ja ha atès diverses demandes de famílies i persones afectades, i també ha ofert assessorament a professionals de les xarxes social i associativa. Es preveu incrementar el nombre de demandes ateses, fins una mitjana de 70 casos anuals. Paral·lelament, està previst l’inici del programa formatiu psicoeducatiu (Proenfa) durant el darrer trimestre de l’any.

Ir al contenido