Skip to main content

Es destaca la seva utilitat per estar més ben informat i trobar més fàcilment els recursos necessaris.

L’Activa’t per la Salut Mental ha encarregat, des del seu desplegament al 2015, l’avaluació del funcionament de l’Espai Situa’t a una entitat independent, DEP Institut, amb l’objectiu de conèixer la satisfacció, la utilitat del servei i possibles àrees de millora.

Amb més de 3.500 demandes recollides, es desprèn que el tipus d’intervenció més habitual que realitzen els professionals de l’Espai Situa’t és de  Derivació/orientació cap a altres serveis (45%) i Proporcionar informació (44%), i en menor mesura altres com Seguiment, Coordinació amb serveis, Assessorament, Reforçament del vincle/ús de la xarxa assistencial.

La satisfacció de les persones usuàries del servei s’ha mesurat amb trucades en dos moments: una setmana després de fer ús del servei i un mes després. De les enquestes es conclouen aquest 6 conceptes:

(Podeu ampliar la informació a la Presentació o consultar l’Informe complet elaborat per l’Institut DEP).

Molt bona valoració dels diferents aspectes del servei: tracte, informació, accessibilitat, etc.

La satisfacció amb el servei és molt elevada: 9,2 sobre 10

Bona valoració de la utilitat del servei: 8,5 sobre 10: Un mes després d’utilitzar-lo, un alt percentatge dels enquestats valora que l’Espai Situa’t ha suposat un canvi en relació a trobar millor els recursos que necessitaven, a estar millor informat, etc.

Les persones destaquen aspectes no trobats en altres serveis: la informació rebuda, el tracte proper, la capacitat d’escolta i empatia, entre d’altres.

Les millores proposades són: donar a conèixer millor el servei (10%), ampliar les persones que fan l’atenció (3,9%) i millorar l’accessibilitat: facilitat de contacte o rapidesa de resposta (2,6%)

El 90% de persones recomanaria el servei a altres persones, i al cap d’un mes el 22% ja l’havia recomanat a algú.

Destaca el treball en xarxa amb altres serveis i entitats:

  • Derivació/orientació cap a serveis no utilitzats prèviament (45,5%), principalment de l’àmbit jurídic i de la xarxa associativa
  • Coordinació (14,5%) i reforçament del vincle o ús de serveis ja utilitzats de la xarxa assistencial (11,8%), principalment de l’àmbit de la salut i serveis socials.

 

L’Espai Situa’t és un espai d’orientació, informació i suport a persones amb problemes de salut mental, familiars, professionals i ciutadania en general. Actualment hi ha 14 punts d’atenció al territori, vinculats a les associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental, que han recollit més de 3.500 demandes des del seu desplegament al 2015.

Ir al contenido