L’Espai Situa’t rep un 9,2 de valoració per part de les persones que l’han utilitzat

By 21 junio, 2018espai situat
espai situat igualada

Es destaca la seva utilitat per estar més ben informat i trobar més fàcilment els recursos necessaris.

L’Activa’t per la Salut Mental ha encarregat, des del seu desplegament al 2015, l’avaluació del funcionament de l’Espai Situa’t a una entitat independent, DEP Institut, amb l’objectiu de conèixer la satisfacció, la utilitat del servei i possibles àrees de millora.

Amb més de 3.500 demandes recollides, es desprèn que el tipus d’intervenció més habitual que realitzen els professionals de l’Espai Situa’t és de  Derivació/orientació cap a altres serveis (45%) i Proporcionar informació (44%), i en menor mesura altres com Seguiment, Coordinació amb serveis, Assessorament, Reforçament del vincle/ús de la xarxa assistencial.

La satisfacció de les persones usuàries del servei s’ha mesurat amb trucades en dos moments: una setmana després de fer ús del servei i un mes després. De les enquestes es conclouen aquest 6 conceptes:

(Podeu ampliar la informació a la Presentació o consultar l’Informe complet elaborat per l’Institut DEP).

Molt bona valoració dels diferents aspectes del servei: tracte, informació, accessibilitat, etc.

La satisfacció amb el servei és molt elevada: 9,2 sobre 10

Bona valoració de la utilitat del servei: 8,5 sobre 10: Un mes després d’utilitzar-lo, un alt percentatge dels enquestats valora que l’Espai Situa’t ha suposat un canvi en relació a trobar millor els recursos que necessitaven, a estar millor informat, etc.

Les persones destaquen aspectes no trobats en altres serveis: la informació rebuda, el tracte proper, la capacitat d’escolta i empatia, entre d’altres.

Les millores proposades són: donar a conèixer millor el servei (10%), ampliar les persones que fan l’atenció (3,9%) i millorar l’accessibilitat: facilitat de contacte o rapidesa de resposta (2,6%)

El 90% de persones recomanaria el servei a altres persones, i al cap d’un mes el 22% ja l’havia recomanat a algú.

Destaca el treball en xarxa amb altres serveis i entitats:

  • Derivació/orientació cap a serveis no utilitzats prèviament (45,5%), principalment de l’àmbit jurídic i de la xarxa associativa
  • Coordinació (14,5%) i reforçament del vincle o ús de serveis ja utilitzats de la xarxa assistencial (11,8%), principalment de l’àmbit de la salut i serveis socials.

 

L’Espai Situa’t és un espai d’orientació, informació i suport a persones amb problemes de salut mental, familiars, professionals i ciutadania en general. Actualment hi ha 14 punts d’atenció al territori, vinculats a les associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental, que han recollit més de 3.500 demandes des del seu desplegament al 2015.

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.