Skip to main content

El programa JURIMM és un Servei d’Atenció Jurídica que ofereix assessorament legal previ a qualsevol acció o decisió que s’hagi de prendre en l’àmbit jurídic, així com defensa legal per a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Les demanades es recullen a través dels 13 Espai Situa’t que la Federació Salut Mental Catalunya té repartits per tot Catalunya a través del projecte Activa’t per la salut mental.

Fins ara, l’Espai Situa’t de Lleida recollia la demanda i feia la derivació cap als professionals del JURIMM a Barcelona, per la qual cosa no es podia fer un seguiment i acompanyament personal a Lleida, més enllà de la via telefònica.

L’acord entre Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials i la Federació Salut Mental Catalunya inclou ara un professional que atendrà les derivacions a Lleida de manera presencial, el que permet fer un millor acompanyament dels casos que ho requereixin.

Les consultes es continuaran rebent i gestionant des de l’Espai Situa’t Lleida, que ofereix informació i assessorament en salut mental a tota la província. Amb aquesta millora del servei l’Espai Situa’t Lleida espera incrementar el número de demandes del JURIMM.

Els Espai Situa’t van recollir al 2017 un total de 196 demandes al JURIMM, una xifra que suposa el 20% del total de casos atesos als Espai Situa’t (1.047 en total).

Com funciona el JURIMM

La Federació SMC recull la petició d’assessorament jurídic des d’alguna de les entitats i associacions federades o bé des de la xarxa d’atenció sociosanitària a través de l’Espai Situa’t.

En una primera entrevista d’acollida, la persona rep informació i orientació, i una valoració tècnica determina si la petició ha de ser adreçada a JURIMM o ha de ser resolta per una altra via (justícia gratuïta, serveis sanitaris o socials, gestor, notari…).

La derivació de la demanda a JURIMM s’acompanya d’una recerca i recollida de dades i informes que faciliten la tasca dels juristes.

Les entrevistes amb els professionals de la Federació i la primera visita amb el gabinet legal són gratuïtes (la Federació subvenciona el cost d’aquest servei).

Troba el teu Espai Situa’t més proper en aquest enllaç.

Ir al contenido