Skip to main content
  • Disponibles els informes d’avaluació realitzats per IVALUA

 L’avaluació del programa Activa’t per la salut mental, duta a terme per IVALUA (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), conclou que les persones participants al projecte amb un trastorn mental sever mostren avenços i millores en el seu procés de recuperació i, les famílies, milloren el seu benestar en l’experiència de cura, tant la seva pròpia com la de la resta de la família.

El pilotatge i l’avaluació continuada del programa Activa’t per la salut mental (2015-2018), en el que han participat 448 participants (persones amb trastorn mental sever i familiars) ha permès elaborar, a més, propostes de millora a introduir en les properes edicions de l’Activa’t per la salut mental.

Els resultats, que ja es van presentar al Congrés Activa’t per la salut mental al novembre de 2018, es poden consultar en els següents informes: Informe d’Implementació, Informe d’Efectivitat, i policy brief amb el resum de les idees principals.

Avaluació de l’efectivitat

S’ha avaluat l’impacte del circuit Activa’t sobre la persona afectada i el familiar de referència, de 12 territoris de Catalunya, amb un grup tractament de 222 persones (111 unitats familiars) que ha participat al circuit Activa’t, i un grup control de 226 persones (113 unitats familiars) que s’ha mantingut al marge mentre durava l’avaluació. Al grup control se li ha ofert participar al circuit una vegada ha finalitzat la recollida de dades per l’avaluació.

S’ha avaluat l’impacte sobre la recuperació de la persona amb trastorn mental sever, la càrrega de cura, el suport social rebut pel familiar i sobre l’ús del sistema sanitari i consum de fàrmacs.

Els resultats indiquen que la participació a l’Activa’t té efectes positius en la recuperació de les persones amb un diagnòstic de trastorn mental sever, els quals mostren avenços en el seu procés de recuperació. Pel que fa als familiars participants al programa, l’avaluació destaca que tenen una percepció més positiva de l’experiència de cura, tant la seva pròpia com la de la resta de la família.

Avaluació de la implementació

L’informe ofereix també propostes i recomanacions que permetran millorar el programa Activa’t per la salut mental, com: fer-lo més flexible i adaptar-se millor a les necessitats de les persones usuàries, ampliar o reduir determinats continguts, o propostes per aconseguir un millor nivell de participació dels assistents i reduir la taxa d’abandonament.

Testimonis en primera persona

El testimoni de les persones participants il·lustra de quina manera els ha estat útil l’Activa’t, des d’una valoració qualitativa:

Carlos, moderador del Grup d’Ajuda Mútua en primera persona de Santa Coloma de Gramenet, acuariòfil (amant dels peixos, no és un diagnòstic): “Ens ajuda a veure que no estem sols. Això és molt important per una persona amb trastorn mental”. “He vist persones que han fet grans esforços per venir [al GAM], després d’un ingrés. Entren amb una cara i en surten amb una altra”.

Pilar, mare d’una filla de 34 anys amb diagnòstic, propietària de la primera botiga sostenible de Manresa: “Ens heu donat les eines, amb un llenguatge planer. La meva filla diu que ara amb mi es pot parlar”. “Ara veig una llum al final que abans no la veia, havia llençat la tovallola, no sé si serà veritat o no, però com a mínim ara crec. M’heu ajudat a creure”.

Ir al contenido