Skip to main content

Les conclusions del programa pilot Activa’t per la salut mental s’han presentat avui 30 de maig durant la jornada anual de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, que es celebra a Sitges. El disseny del programa ha significat un treball de consens entre els professionals de la xarxa sanitària i de benestar i la xarxa associativa de cuidadors i persones amb experiència pròpia en un trastorn mental del nostre país.

Emilio Rojo, director del Comitè de Lideratge Assistencial de l’Activa’t,  ha fet una ponència sobre l’avaluació de l’Activa’t en la taula dedicada a efectivitat i eficiència de les intervencions en salut mental. Segons el Dr. Emilio Rojo, la implementació del projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius. És a dir, anar més allà del tractament de símptomes, episodis i trastorns, i impulsar la recuperació de la persona en la seva màxima plenitud i funcionament, i assolir els drets i deures propis de qualsevol ciutadà.

La fase pilot s’ha desenvolupat al llarg dels darrers quatre anys a 12 comarques de Catalunya, i ha arribat a 5.1096 persones, 448 de les quals han participat en l’estudi d’avaluació, realizat per Ivàlua, (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques).

Emilio Rojo ha afegit que l’avaluació del programa pilot Activa’t per la salut mental ha aportat  informació qualitativa i quantitativa i recomanacions de millora del projecte. S’han estudiat variables personals, familiars i sistèmiques, recollint el nivell de satisfacció i utilitat, però també d’efectivitat i impacte. Els resultats de l’avaluació mostren millores en la recuperació de les persones afectades i millores en la percepció dels seus familiars en relació a la tasca de cura.Com a conclusions, el programa ha fomentat el treball col·laboratiu  entre diferents xarxes, ha impulsat el model comunitari i de recuperació al nostre país, ha fomentat l’increment dels Grups d’Ajuda Mútua i l’interès i la participació de la societat civil. L’avaluació ha recomanat diferents millores, com ara simplificar i disminuir el nombre de sessions totals i altres mesures que seran afegides en la versió final del programa.

Existeixen accions similars en altres llocs, però dissenyades o enfocades per a petites àrees, grups de població i per a un determinat proveïdor sanitari. El programa Activa’t per la salut mental ha sigut una iniciativa innovadora, participativa, comunitària, consensuada i dirigida que pretén aconseguir arribar a tota la població del nostre país.

Ir al contenido