El projecte Activa’t per la salut mental pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental, o risc de patir-ne, i els seus familiars, puguin esdevenir agents de salut, actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte pilot que s’estendrà per 12 punts del territori al llarg de 3 anys.

Metodologia: La metodologia d’intervenció preveu posar a disposició de les persones afectades per un trastorn i les seves famílies un circuit estructurat que els permeti l’accés a la informació, la formació i el foment de l’apoderament, així com un suport continuat en el temps coordinant les accions de les diferents xarxes que intervenen en la seva atenció.

Circuit: dins el circuit s’inclou un servei d’informació (Espai Situa’t), un servei de formació i psicoeducació (Porenfa), un servei de desenvolupament de l’apoderament (Prospect), i un servei de suport continuat i indefinit basat en el contacte social (grups d’ajuda mútua).

Projecte pilot: “Activa’t per la salut mental” és, per ara, un projecte pilot, que durarà 3 anys, podrà atendre a més de 3000 persones, i te l’objectiu de ser integrat a les xarxes públiques d’atenció.

Ara un estudi pilot. Demà, un servei per a tothom.

El projecte “Activa’t per la Salut Mental” és un estudi pilot que preveu abastar un total de 650 persones afectades per un trastorn de salut mental i 650 familiars en cursos de formació, i 1.700 persones ateses a l’Espai Situa’t. Seran els proveïdors sanitaris qui derivaran a les persones afectades cap a aquest circuit continuat, doncs formen part d’un estudi pilot que serà avaluat durant els propers 3 anys amb l’objectiu de ser integrat a les xarxes públiques d’atenció.

Tot i així, tots els recursos d’informació i formació generats en el si del projecte romandran a disposició de tothom en aquest plataforma, així com el servei d’informació i orientació que ofereixen els Espai Situa’t de cada territori.

Quines necessitats volem cobrir?

  • Proporcionar eines útils per a la gestió quotidiana de la malaltia mental a familiars i persones amb problemes de salut mental i la promoció de la seva salut mental.
  • Augmentar el grau d’influència i control que les famílies i persones amb experiència pròpia exerceixen en els esdeveniments de les seves pròpies vides, fent-los partícips i actius en el procés de recuperació.
  • Desenvolupar espais que millorin la cohesió social com a eina de disminució de la vulnerabilitat per a famílies i persones amb experiència pròpia.
  • Afavorir l’articulació de les xarxes sanitària, social, associativa i altres en el suport a les famílies, per assegurar l’adequació i continuïtat en l’atenció.
  • Incorporar el circuit a la cartera de serveis.
  • Avaluar resultats i mesurar l’impacte del programa en relació als seus objectius.