Programes psicoeducatius

La formació psicoeducativa consisteix en tallers de capacitació que ofereixen informació i aprenentatge sobre els trastorns mentals greus, informació sobre tractaments farmacològics i psicoterapèutics, entrenament en habilitats per a la prevenció , estratègies per afrontar i gestionar les situacions complexes més freqüents, i assessorament sobre hàbits de vida saludables.

Aquestes formacions les imparteixen els serveis sanitaris territorials amb el suport del projecte Activa’t per la salut mental, i es dirigeix a persones amb problemes de salut mental i als seus familiars arreu de Catalunya

Alguns dels programes més representatius són el KLAU DE RE (Lídia Ugas i Joan Ribas), per a persones amb trastorn mental, i el PROENFA (Emilio Rojo), per a familiars.

Objectius d’aquests programes:
• Oferir informació específica per a la gestió del trastorn mental en situacions específiques de la vida quotidiana.
• Disminuir els conflictes i patiment que tenen lloc en la vida diària i millorar la convivència familiar, l’adherència al tractament, la consciència de trastorn i el seu pronòstic.
• Facilitar un nivell de coneixement òptim sobre temes bàsics relacionats amb el trastorn mental, la seva repercussió clínica i psicosocial i els recursos dels quals es disposen (sanitaris i socials).
• Facilitar pautes d’actuació davant situacions concretes.

Programes de recuperació

Els programes de recuperació s’emmarquen en el nou enfocament en l’àmbit de la salut mental que suposa considerar la persona amb experiència pròpia com a veritable protagonista i subjecte actiu del seu propi procés.

Des de fa un anys, el model de recuperació està esdevenint el nou marc de referència de les polítiques de salut mental, la pràctica professional i el disseny, redefinició i millora dels serveis de salut mental.

Aquest enfocament obre noves perspectives de futur, més enllà del treball sobre els símptomes, episodis i trastorns. El nou model es centra en el benestar i l’apoderament per avançar en el procés, proposa un abordatge integral i posa èmfasi es aspectes psicosocials com l’assoliment d’una vida plena, el projecte vital i l’àmbit comunitari.

La recuperació és un procés personal únic que comporta recuperar el control de la pròpia vida descobrint, adquirint i millorant els propis recursos i la resignificació de l’experiència personal.

El nou Manual per a la recuperació i autogestió del benestar, elaborat en el marc de l’Activa’t, per membres d’Activament Catalunya Associació, és una eina pràctica, dissenyada per ajudar a assolir una millor salut mental i més satisfacció amb la pròpia vida. Ha estat elaborat en base  a un estudi bibliogràfic previ, a les aportacions de persones amb experiència pròpia, als coneixements de professionals i familiars i amb l’ajuda d’un comitè de redacció, format per professionals de la salut de diferents perfils i recursos.

Principis de la recuperació:

 • Es basa en l’autodeterminació i l’apoderament..
 • Consisteix en construir un projecte de vida amb sentit i persegueix la satisfacció amb la pròpia vida, independentment de l’evolució dels símptomes.
 • Representa un enfocament que es centra en el benestar, la salut i les fortaleses personals, en comptes de la patologia i els símptomes
 • L’esperança i la pròpia construcció de significats són essencials en el procés de la recuperació.
 • La relació d’ajuda es basa en una col·laboració allunyada de la tradicional: professional expert-pacient.
 • El procés de recuperació està estretament vinculat a la inclusió social i el desenvolupament personal en l’entorn comunitari, esdevenint central el suport mutu i la implicació de l’entorn familiar.

El sentit de identitat personal no està determinat per la idea de malaltia o discapacitat.

El nou Manual per a la recuperació i autogestió del benestar consta de les següents eines:

 • Manual per a la recuperació i l’autogestió del benestar (descarrega’l aquí en pdf)
 • Quadern de treball personal: Mapejant el meu benestar (descarrega’l aquí en pdf)
 • Manual en versió de lectura fàcil en català (descarrega’l aquí en pdf)
 • Manual en versió de lectura fàcil en castellà (descarrega’l aquí en pdf)

Documents previs a l’elaboració del manual, realitzats per ActivaMent Catalunya Associació:

 1. Informe previ per l’elaboració d’un nou manual de recuperació  (descarrega’l aquí en pdf)
 2. Estudi qualitatiu “Conceptes i eines per a la recuperació i el benestar: significats i estratègies de les persones amb experiència de trastorn mental”  (descarrega’l aquí en pdf)
 3. Informe de la Jornada de debat: “La recuperació i autogestió del benestar en salut mental”  (descarrega’l aquí en pdf)
 4. Estudi quantitatiu “Ús i priorització d’eines i recursos per a la recuperació i autogestió del benestar des de la 1a persona”  (descarrega’l aquí en pdf)