El GAM es defineix com a espai de suport i acompanyament continuat entre iguals, per lluitar contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de suport social, així com per compartir estratègies de convivència amb els trastorns mentals. Existeixen GAM per a persones amb problemes de salut mental i GAM per a familiars. En ambdós casos, són les persones dins el mateix grup qui dinamitzen les trobades.

donesgam

Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM)

Des de l’Activa’t promovem GAM per a persones amb problemes de salut mental i GAM per a familiars, en ambdós casos autogestionats. Es tracta de persones que participen d’una dinàmica grupal per oferir un espai de desenvolupament d’estratègies d’apoderament que serveixen pel maneig quotidià d’un trastorn mental, així com un espai d’auto-suport continuat, per lluitar contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de relacions socials.

Els GAMs es desenvolupen amb caràcter indefinit a la xarxa de la Federació Salut Mental Catalunya i estan dinamitzats per persones voluntàries que formen part del mateix grup i que han passat per un procés d’entrenament dirigit a preparar-los específicament per a la dinamització grupal. En cap cas estan moderats per professionals.

Dins el circuit Activa’t, els GAM formen part, juntament amb els programes psicoeducatius i el programa d’apoderament Propsect, de les intervencions encaminades a la facilitació d’eines a les persones amb problemes de salut mental i els familiars, per al seu apoderament.

Aquests GAMs es duen a terme a les associacions locals de salut mental per tot el territori.

gams

Principis bàsics dels GAM

  • L’horitzontalitat, en la mesura en que tots els participants comparteixen una experiència, de la qual es desprenen nombroses vivències i opinions, totes igual d’importants. No hi ha per tant unes idees, experiències o coneixements més importants o més encertats que uns altres.
  • El respecte, ja que la veu de totes les persones té la mateixa validesa i importància. Totes les veus han de ser escoltades des del reconeixement, la comprensió i l’empatia. No es permeten, per tant, durant les sessions, els judicis ni cap tipus de discriminació.
  • La inclusió, de manera que totes les persones són encoratjades a participar, a compartir les seves experiències i a ésser escoltades. Això implica fonamentalment dues coses: en primer lloc, que la paraula no es pot acaparar (tampoc per part del formador), sinó que es comparteix. En segon lloc, que tant el grup com el formador, han de vetllar sempre per la comprensió de tots els participants d’allò que s’està expressant.
  • La voluntarietat, doncs tots els participants de la formació hi són per decisió i voluntat lliure i pròpia, sense cap tipus de pressió.
  • La confidencialitat, implica que, tal i com passa al GAM, les experiències i opinions que es comparteixin durant la formació no es compartiran en cap cas en terceres persones ni es trauran fora de l’espai de la formació.

Materials de suport pel GAM

Al llarg del projecte Activa’t, s’ha realitzat un treball de recerca sobre les GAM que ha culminat amb materials i eines elaborades per millorar-ne la qualitat i facilitar la participació en qualsevol tipus de dificultat (salut mental, oncologia, maltractament, addiccions, dol, malalties, desnonaments…).

Aquests materials, resultat d’un procés de sistematizació dut a terme per la consultoria Spora i l’entitat ActivaMent, i coordinat pels membres del projecte Activa’t per la salut mental, estaran disponibles en aquest espai properament, per tal que qualsevol col·lectiu de persones que gestionen Grups d’Ajuda Mútua, més enllà de la salut mental, pugui fer-ne ús per millorar-ne el funcionament:

Formació en dinamització de GAM

Els GAM són espais autogestionats que compten amb un o dos dinamitzadors, també usuaris del grup, que acullen, acompanyen i generen dinàmiques de comunicació. L’objectiu del programa de formació és facilitar als dinamitzadors les eines necessàries per acompanyar el grup seguint el model GAM de l’Activa’t, basat en el suport entre iguals.

Estructura

La formació està composta per 4 sessions teòriques i 6 sessions pràctiques. A les sessions teòriques s’exposen conceptes, definicions i explicacions, que es treballen i s’aprofundeixen a través d’activitats i dinàmiques de grup. Durant les sessions pràctiques, en canvi, els assistents a la formació seran partícips d’un Grup d’Ajuda Mútua (GAM). Això implica que hauran de posar en pràctica els continguts treballats en les sessions teòriques, exercir en algun moment el rol de moderadores, formular els pactes del grup, vetllar pel compliment de les normes bàsiques i els principis del GAM, etc.

Aquestes sessions pràctiques estaran dividides en dos grans blocs: un primer bloc en què tindrà lloc el GAM i un segon bloc de retorn, en el qual el formador o la formadora motivarà la reflexió dels participants sobre el funcionament del GAM, amb el suport d’una sèrie de materials, anomenats càpsules formatives. Aquest retorn inclourà per tant, eines i consells, que permetran al grup anar identificant i explicitant quines dinàmiques i actituds afavoreixen el funcionament del GAM i quines l’entorpeixen.

Metodologia

Aquesta és una formació que parteix d’un coneixement basat en l’experiència. Això significa fonamentalment tres coses:

  1. Els coneixements que es comparteixen durant les 10 sessions no tenen com a base el saber acadèmic o teòric, sinó l’experiència de moltes persones i entitats.
  2. Les persones que assisteixen a la formació aprenen en la mesura en que posen en pràctica els coneixements impartits; és a dir, aprenen practicant, vivint situacions pròpies de la dinàmica d’un GAM en la seva pròpia pell.
  3. La formació no és unidireccional (del formador cap als alumnes) sinó bidireccional: la formació mateixa es nodreix i es completa amb les aportacions dels participants, les quals haurien de recollir no tant els seus coneixements, sinó més aviat les seves vivències.

On trobar un GAM?

Des de Salut Mental Catalunya (SMC) i Activa’t per la Salut Mental fem un recull dels Grups d’Ajuda Mútua a Catalunya dels que tenim coneixement. Els podeu buscar ordenats per províncies i localitats en el següent enllaç al web de SMC:

Troba el teu GAM a territori 

Sin teniu qualsevol dubte o consulta contacteu amb el vostre Espai Situa’t més proper.

Entitats que participen al projecte Activa’t per la salut mental:

Baix Llobregat – Sant Boi
Espai Situa’t: santboi@activatperlasalutmental.org
Associació Equilibri: associacio.equilibri@gmail.com
Associació Grup Teatre Imagina: gtimagina@gmail.com

Barcelona Ciutat (dreta nord):
Espai Situa’t: noubarris@activatperlasalutmental.org
Associació AFEM Nou Barris: associacio@afemnoubarris.org
Associació Sociocultural Matissos: info@matissos.org

Barcelonès Nord – Santa Coloma de Gramenet:
Espai Situa’t: gramenet@activatperlasalutmental.org
Associació AM.MA.ME (Amics del Malalt Mental): ammamesc@yahoo.es
ActivaMent Delegació Gramenet: gramenet@activament.org

Camp de Tarragona:
Espai Situa’t: tarragona@activatperlasalutmental.org
Associació La Muralla: info@clubsociallamuralla.com

Catalunya Central – Anoia:
Espai Situa’t: igualada@activatperlasalutmental.org
Associació Salut Mental Anoia: info@smcanoia.org

Catalunya Central – Bages:
Espai Situa’t: manresa@activatperlasalutmental.org
Associació Salut Mental Bages: a.s.m.c.bages@gmail.com
Activament Delegació Catalunya Central: catalunyacentral@activament.org

Demarcació Girona:
Espai Situa’t: girona@activatperlasalutmental.org
Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques: info@familiaisalutmental.cat
Associació Bipolars Girona (ABI): abigirona@gmail.com
ActivaMent Delegació Girona: girona@activament.org

Garraf:
Espai Situa’t: garraf@activatperlasalutmental.org
FaMent: info@famentgarraf.org
ActivaMent Garraf – Penedès: garraf@activament.org

Terres de l’Ebre:
Espai Situa’t: terresdelebre@activatperlasalutmental.org
Associació AFMMTE (Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre): associaciofamiliarsebre@hotmail.es

Terres de Lleida:
Espai Situa’t: lleida@activatperlasalutmental.org
Associació Salut Mental Ponent: associacio@smponent.com

Vallès Occidental:  
Espai Situa’t: sabadell@activatperlasalutmental.org
Associació Salut Mental Sabadell: salmensa@salmensa.org
ActivaMent Delegació Vallès Occidental: vallesoccidental@activament.org

Vallès Oriental: 
Espai Situa’t: vallesoriental@activatperlasalutmental.org
Associació Daruma (Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental): daruma@darumaassociacio.com
ActivaMent Delegació Granollers: granollers@activament.org