Col·laboradors

Per resolució de convocatòria de subvenció per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció e la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021, de data 23/12/2021 DIPTA va atorgar a la Federació Salut Mental Catalunya, per la implementació del projecte Atenció en Salut Mental Comunitària,  per import de 17.650,00 euros.

Volem reconèixer també el suport inicial del projecte de:

Associacions

Proveïdors sanitaris