“Activa’t per la salut mental” és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya, conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona).

Memòria 2022 / Infografies 2022Memòria 2021 / Infografies 2021Memòria 2020  – Memòria 2019  – Tríptic del projecte – Memòria 2018Memòria 2017 – Activa’t per la salut mentalAnnex comunicació – Informe 2015-2016

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

“Activa’t per la salut mental” va néixer com un projecte pilot, promogut per la Federació Salut Mental Catalunya i la Generalitat de Catalunya, al qual s’hi va incorporar posteriorment VEUS (Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a persona) i que comptava amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família (actual Departament de Drets Socials), i diferents Diputacions. S’imbricava en una iniciativa del Departament de Salut en la Definició de la cartera de Serveis de Salut Mental i Addiccions i forma part del Pla Integral de Salut Mental que impulsava el Govern amb el sector de la salut mental.

Actualment, el projecte està liderat per la Federació Salut Mental Cata­lunya i forma part del Pacte Nacional de la Salut Mental, impulsat per la Generalitat de Catalunya. Seguim treballant per a la seva inclusió en la Cartera de Serveis de Salut Mental i Addicions.

Un circuit, 3.000 persones i 13 territoris

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una gestió més eficient del propi procés de cura i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema. En aquest sentit, el projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants dirigides únicament a les persones amb trastorn mental sever, els seus familiars o professionals:

  1. Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
  2. Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb problemes de salut mental greu (programa Klau de Re) desenvolupat pels professionals de la salut mental.
  3. Programa europeu PROSPECT per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups.
  4. Grups d’Ajuda Mútua (GAMs): servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals.