“Activa’t per la salut mental” és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya, conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona).

Memòria 2020 

Memòria 2019  – Tríptic del projecte – Memòria 2018

Memòries anteriors: Informe 2015-2016 | Memòria 2017 – Activa’t per la salut mental / Annex comunicació

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

És un projecte pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya, la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona), el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s’emmarca en el Pla Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la Generalitat.

La finalitat última de la prova pilot de l’ “Activa’t per la salut mental” és comprovar l’eficàcia d’aquest programa en el seu objectiu d’ajudar la persona diagnosticada i la seva família amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana. Per això, durant els tres anys de pilotatge el projecte és avaluat per Ivàlua, (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques).

Un circuit, 3.000 persones i 13 territoris

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una gestió més eficient del propi procés de cura i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema. En aquest sentit, el projecte s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants dirigides únicament a les persones amb trastorn mental sever, els seus familiars o professionals:

  1. Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
  2. Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb problemes de salut mental greu (programa Klau de Re) desenvolupat pels professionals de la salut mental.
  3. Programa europeu PROSPECT per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb problemes de salut mental greu i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups.
  4. Grups d’Ajuda Mútua (GAMs): servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals.