Skip to main content
La Diputació de Tarragona va prorrogar el seu finançament per fer possible la transició del projecte cap a la incorporació a la cartera de serveis.

El projecte Activa’t per la salut mental va continuar al 2020 amb el procés d’implementació a la cartera de serveis de salut mental a Catalunya, després dels cinc anys de pilotatge. Aquesta transició va haver de coordinar-se l’any passat amb l’adaptació de l’Activa’t a les restriccions amb motiu de la pandèmia per la Covid-19.

En aquest sentit, l’atenció als Espais Situa’t i les diferents formacions es van adaptar al format online i a l’atenció telefònica per mantenir el suport a les persones i les activitats tant com va ser possible.

Tarragona i Terres de l’Ebre

La Diputació de Tarragona va renovar al 2020 el seu suport econòmic al projecte als territoris de Tarragona i Terres de l’Ebre. Així, es va continuar amb la implementació del circuit al territori i el serveis als punts d’atenció dels Espais Situa’t a la província.

Algunes de les dades del projecte Activa’t al 2020 van ser:

  • 119 demandes ateses als Espais Situa’t: 79 a Tarragona i 40 a Terres de l’Ebre
  • 20 participants al Prospect de Tarragona: 11 professionals, 5 familiars i 4 persones amb experiència pròpia
  • 19 participants a les dues trobades per moderar GAMs

Per acord de data 9/12/2020 DIPTA va concedir una subvenció nominativa a la Federació Salut Mental de Catalunya, per l’implementació del projecte Activa’t per la Salut Mental a la província de Tarragona, per a l’any 2020, per import de 15.000€

Utilizamos cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.