Skip to main content

Activa’t per la salut mental ha començat a planificar el calendari de formacions per aquest any, en el que està previst que es facin les següents formacions en empoderament Prospect:

  • Barcelona província (maig 2022)
  • Girona província (juny 2022)
  • Lleida província (novembre 2022)
  • Tarragona província (novembre 2022)
  • Catalunya genèric (novembre 2022)

Les formacions mantindran les diferents modalitats, presencial i online, per afavorir la major participació possible. Els diferents Prospect es faran en col·laboració amb les entitats i els diferents agents a territori, i compten amb un grup motor que treballa per a la millora continua dels Prospect. Volem agrair especialment el paper de les persones facilitadores de les formacions, i també de l’equip tècnic que les organitza, i de tots els agents que en fan difusió i participen. Sense la participació de totes aquestes persones, no seria possible aquest projecte.

Cinc edicions al 2021 i 126 participants

El programa Prospect va realitzar al 2021 un total de cinc edicions: Girona província (maig), Lleida província (juny), Tarragona província (juny), El Prat de Llobregat (octubre) i Berga (novembre). En total van participar 126 persones en els diferents mòduls per a persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals. Es van realitzar també dues trobades generals de facilitadores online i una trobada general presencial a Granollers, que ens va donar molta empenta per a continuar impulsant el Prospect.

Al 2021 es va treballar també per a millorar la coordinació, la comunicació i l’acompanyament emocional a les persones voluntàries facilitadores (34 persones). En aquest sentit, es va crear un equip tècnic format per tres professionals responsables d’aquestes tasques, així com també un grup motor format per aquestes tècniques, representants de les facilitadores en 1a persona i representants de les facilitadores familiars.

La coordinació amb la Confederación Salud Mental España (impulsors del projecte a nivell estatal) s’ha mantingut amb la facilitació d’una edició a Madrid (juny, 5 facilitadores) i la participació a la jornada «Compartimos Prospect» (novembre, 1 tècnic i 2 facilitadores).

Objectius de Prospect

El programa Prospect fomenta l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental, les famílies i els i les professionals a través d’un programa de formació que ofereix espais de comunicació i confiança entre les persones implicades.

Aquest programa parteix de la idea que les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies tenen el dret d’exercir una participació més activa en els processos de recuperació i millora de la seva qualitat de vida; participació que es considera un dret inherent a la seva condició de ciutadans i ciutadanes.

El programa es desenvolupa en format grupal, distingint grups de familiars o persones cuidadores, persones amb trastorn mental i professionals de la salut mental, en un bloc de formació continuada d’unes 22 hores que abasta tres mòduls respectius de formació per a cada grup, més un mòdul comú en el que hi participen els tres col·lectius. Més informació del Prospect i els continguts del programa de formació en aquest enllaç.

Ir al contenido