Skip to main content

La Federació Salut Mental Catalunya i la Generalitat de Catalunya han presentat aquest matí a CaixaForum Barcelona el projecte “Activa’t per la salut mental” per apoderar les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies en el tractament i el procés de recuperació i convertir-les en agents actius de la seva salut.

A Catalunya, 9 de cada 10 persones (88%) amb un trastorn mental greu, com esquizofrènia, bipolaritat o depressió major, viuen amb les seves famílies.

Aquest projecte posa a disposició de les persones i els seus cuidadors informals un circuit estructurat que permet l’accés a la informació, formació i foment de l’apoderament, així com un suport continuat amb accions coordinades entre els recursos ja existents de les diferents xarxes que intervenen en l’atenció de la persona.

«Volem que les famílies de les persones amb trastorns mentals passin a ser agents actius del procés d’atenció i recuperació, així com millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies», ha valorat Cristina Molina, responsable del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut, que estableix el suport a les famílies com a element clau.

El Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya lideren aquest projecte, juntament amb el Departament de Benestar Social i Família, i la col·laboració de les quatre diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, i amb el finançament de l’Obra Social “la Caixa”, Otsuka, Janssen i Lundbeck.

D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya, en línia amb la Unió Europea, i conjuntament amb les entitats del sector de la salut mental (persones amb problemes de salut mental, famílies, proveïdors i professionals) prioritza el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions en els propers anys.

«La salut mental és una prioritat que s’ha de beneficiar de polítiques interdepartamentals com el projecte “Activa’t per la salut mental”», ha ressaltat Carles Constante, director general de Planificació i Recerca en Salut. La secretària d’inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, Carmela Fortuny, ha exposat que «el projecte s’emmarca en el foment de l’autonomia de les persones amb trastorn mental i de les seves famílies. Volem anar més enllà de l’àmbit sanitari i social des d’un punt de vista formal i posar l’accent en el moviment associatiu i comunitari. Treballar conjuntament ens farà més propers i flexibles a les necessitats».

«“Activa’t per la salut mental” dóna resposta a una necessitat històrica de les famílies» ha explicat Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya. «Si els resultats de la seva avaluació són positius, com esperem, ens permetrà incorporar la proposta dins del model públic d’atenció a la salut mental». Trabado ha conclòs: «Estem segurs que permetrà millorar la qualitat de vida de l’entorn familiar i els processos de recuperació de les persones amb problemes de salut mental».

La iniciativa inclou 12 territoris i preveu atendre 3.000 ciutadans

“Activa’t per la salut mental” és, per ara, un projecte pilot. A principis de febrer es va posar en marxa el servei d’informació “Espai Situa’t”, la porta d’entrada a aquest circuit per oferir una atenció integral des del territori amb els professionals de la xarxa sanitària i de la Federació Salut Mental Catalunya. A través d’una entrevista individualitzada els professionals deriven la persona o la família al circuit d’atenció i els ofereixen assessorament específic sobre els trastorns mentals.

Els sis territoris on s’ha implantat la prova pilot són Sabadell, Manresa, Granollers, Barcelona (Nou Barris), Girona i Lleida. Més endavant, la prova pilot s’implantarà a sis territoris catalans més i preveu abastar unes 3.000 persones als diferents serveis del circuit, tant familiars com persones amb problemes de salut mental.

Dins del circuit s’inclou:

· Espai Situa’t: servei d’informació i porta d’entrada al circuit.
· Psicoeducació: servei per a famílies (PROENFA) i persones.
· PROSPECT: servei de desenvolupament de l’apoderament.
· Grups d’ajuda mútua: servei de suport continuat entre iguals.

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una responsabilització i gestió més eficient del propi procés de cura i l’ús de recursos, a un benestar més elevat i a una participació compartida en la presa de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema, tal com s’impulsa des de les accions incloses al Pla de salut 2011-2015.

L’OMS estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental

L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Segons les últimes dades de 2013 de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA), un 12,4% de catalans de més de 15 anys té risc de patir un trastorn mental.

A Catalunya, l’any 2013 es van atendre 218.136 persones en els centres ambulatoris de la xarxa de salut mental i es van registrar 21.923 altes en la xarxa d’hospitalització psiquiàtrica, segons el Servei Català de la Salut (CatSalut).

La Federació Salut Mental Catalunya aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya de persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i amics. Creada el 1996, treballa per contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies, la defensa i l’exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida.

Ir al contenido