Skip to main content

Podeu consultar la memòria 2020 de l’Activa’t en pdf en aquest enllaç. A continuació us resumim les principals dades.

Durant el 2020 s’ha iniciat una nova fase per al suport a la implementació del projecte Activa’t a la cartera se serveis de la Generalitat de Catalunya. La situació generada pel Covid-19 ha endarrerit aquest procés, però finalment s’espera assolir l’objectiu iniciant la implementació de 5 punts d’atenció Espai Situa’t en associacions de salut mental de territori al llarg del 2021.

Resposta a la pandèmia

S’han adaptat les formacions de moderadors de GAM i d’empoderament Prospect programades per aquest any 2020 al format virtual per poder-les realitzar tot i el confinament i garantir l’assoliment dels objectius previstos inicialment. Altres formacions s’han aplaçat per l’any 2021.

En relació al servei d’assessorament i atenció a demandes en salut mental Espai Situa’t, s’han reorientat totes les trucades a telèfons mòbils professionals i a correus electrònics, oferint a més la possibilitat de realitzar videotrucades a traves de plataformes virtuals.

Al llarg del confinament hem posat especial èmfasi en:

 • Oferir el nostre servei de suport i assessorament, especialment a persones aïllades.
 • Recollir situacions relacionades en faltes d’atenció i de patiment.
 • Confirmar l’atenció a problemes de salut mental esdevinguts pel SARS-CoV-2.
 • Detectar situacions de vulnerabilitat.
 • Donar suport als Grups d’Ajuda Mútua en la seva gestió durant la pandèmia i l’adaptació telemàtica.

Espai Situa’t

Al 2020 hi havien 15 Espai Situa’t en funcionament a Catalunya, en 18 municipis: 13 ubicats en els territoris pilot, i un altre a la seu de la Federació Salut Mental Catalunya, al barri de Ciutat Vella de Barcelona. Al 2020 s’ha inaugurat l’últim d’ells a la ciutat del Prat de Llobregat.

 • 1.361 demandes ateses al 2020
 • 7.093 durant els anys de pilotatge (2015-20)
 • 15 Espais Situa’t i 18 municipis

El perfil general de la persona que fa la demanda és una dona (72%), afectada en primera persona (42%) o un familiar/entorn de la persona afectada (39%), generalment la mare (17%), i amb l‘edat compresa entre 43 i 52 anys (42%, de les demandes en que hi ha recollida aquesta dada).

Enguany observem que el rang d’edat de les persones que fan la demanda és lleugerament més jove que l’any anterior, i que ha augmentat el volum de demandes realitzades en primera persona i per professionals en detriment de les fetes per familiars i altres persones de l’entorn. Tal és així, que el nombre de demandes realitzades per professionals és molt similar o inclús superior al de les fetes per les mares, que tradicionalment eren els familiars que més demandes feien.

El perfil general de la persona afectada sobre la que es fa la demanda és una dona (45%) o un home (42%), d’entre 40 i 54 anys (37% de les demandes amb aquesta dada registrada).

El percentatge d’homes i dones continua sent molt similar entre ells, movent-se sempre en proporcions del voltant del 50%.

Programes de capacitació

Al 2020, els programes psicoeducatius ja no estaven en fase de pilotatge i, per tant, s’havien d’organitzar per part dels centres en col·laboració amb els Espai Situa’t, per aquest últim ja no es va encarregar de fer-ne acompanyament, seguiment i registres d’assitència. Degut a la situació de pandèmia son molt pocs els serveis de salut mental dels territoris que finalment van poder realitzar sessions grupals psicoeducatives al 2020. L’equip de l’Activa’t només va registrar les accions de suport realitzades a la implementació d’aquests programes i les demandes derivades per participació en aquests grups.

Durant el 2020, des dels diferents Espai Situa’t s’han realitzat un total de 77 activitats de suport vinculades al programa psicoeducatius, 28 relacionades amb La Klau de Re, 41 amb el PROENFA i 8 amb el Multifamiliar.ç

Programes d’empoderament Prospect

S’han dut a terme 5 edicions del programa Prospect durant el 2020, totes elles en format online.

El nombre total de participants ha estat de 115, distribuïts de la següent manera:

 • 33 participants en 1a persona
 • 33 familiars
 • 49 professionals

Aquestes 5 edicions han estat organitzades per les tècniques referents del Projecte i han estat facilitades per 22 facilitadores Prospect: 5 professionals, 8 familiars i 9 persones en primera persona.

Han calgut 11 trobades online de coordinació, a més de les trobades autogestionades per cadascun dels tres grups, amb un total de 99 participants.

Programes de suport mutu

El 2020, els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) creats, impulsats i desenvolupats durant el pilotatge del projecte Activa’t per la salut mental (2015-2019), han estat definitivament acollits per entitats locals dels territoris pilot d’arreu de Catalunya. S’han continuat oferint Formacions per a la moderació de GAM (FDGAM) i Trobades de persones moderadores de GAM (Trobades MGAM).

Durant el 2020, des dels diferents Espai Situa’t s’han realitzat un total de 502 activitats de suport vinculades al programa GAM.

Del total de 1.361 demandes ateses durant el 2020, 306 demandes han estat vinculades al programa GAM, un 22,5% del total de les demandes rebudes.

El 2020 s’han impartit un total de 8 formacions en moderació de Grups d’Ajuda Mútua (FDGAM): 1 edició de FDGAM familiars, 3 edicions de FDGAM 1ª persona i 4 edicions de FDGAM per al benestar emocional.

El 2020, a les 8 edicions de formació en moderació de Grups d’Ajuda Mútua s’han comptabilitzat un total de 62 participants, 26 a la FDGAM de 1a persona, 5 a la de familiars i 31 a la benestar emocional.

El 2020 s’han organitzat 8 Trobades de persones moderadores de GAM amb un total de 76 participants. A causa de la situació de crisi social i sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19, per primera vegada hem realitzat les trobades en format virtual.

Programes de recuperació

El 2020 s’ha treballat en la planificació de la implementació de tallers de capacitació basats en els nous materials a diferents dispositius de serveis de salut mental a Catalunya, amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per organitzar-los i avaluar-los. S’ha dissenyat i programat una formació per a professionals de serveis de salut mental, prevista pel primer semestre de 2021. D’aquesta manera, es faran públics també la guia de formació i els materials didàctics per dur a terme tallers de capacitació per aprendre a utilitzar el nou Manual i el Quadern.

El 2020 s’ha dut a terme una Formació sobre el model de recuperació en salut mental per a 10 professionals del proveïdor de serveis de salut mental a Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris).  La iniciativa va sorgir com a proposta de millora sorgida al darrer Prospect realitzat al territori.

Ir al contenido