Skip to main content

Nota de premsa en pdf – Grups d’Ajuda Mútua com a eina de suport entre iguals per a l’apoderament en salut mental

Avui dijous 22 de març, des del projecte Activa’t per la salut mental, es porta a terme la jornada “La clau dels GAM: La feina des de la moderació dels Grups d’Ajuda Mútua”. L’objectiu és donar a conèixer la feina de les persones moderadores dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) de salut mental. Una taula d’experts presentarà els materials i les eines elaborades per millorar-ne la qualitat i facilitar la participació, sigui quina sigui la naturalesa del grup (salut mental, oncologia, maltractament, addiccions, dol, malalties, desnonaments…).

El GAM en salut mental es defineix com un espai de suport i acompanyament continuat entre iguals, per lluitar contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa social, així com per compartir estratègies de convivència amb els problemes de salut mental. Els beneficis del GAM estan relacionats amb l’acceptació de la vivència i la convivència amb un problema de salut mental, la millora de les capacitats d’afrontament de les dificultats i l’enfortiment de les relacions dins la família i l’entorn. En resum, fomenten que les persones tinguin més cura d’elles mateixes i puguin crear el seu projecte de vida.

El projecte Activa’t per la salut mental pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu procés de recuperació. Proposa els GAM, juntament amb altres programes (psicoeducatius i Prospect), com una intervenció que facilita eines a persones amb experiència pròpia en salut mental i a familiars per a la millora de la qualitat de vida.

Els materials presentats són el resultat d’un procés de sistematizació dut a terme per la consultoria Spora  Sinergies i l’entitat ActivaMent, i coordinat pels membres del projecte Activa’t per la salut mental. Aquests manuals i guies estan disponibles en línia en aquest web per a qualsevol col·lectiu de persones que gestionen Grups d’Ajuda Mútua, sigui quin sigui l’àmbit que treballin (no només la salut mental), per tal de millorar-ne el funcionament:

A més, pròximament també estaran disponibles els següents materials docents que es podran demanar per mail a info@activatperlasalutmental.org:

Les xifres dels GAM del projecte Activa’t

A través del projecte Activa’t per la salut mental, que va començar al 2015, ja s’han engegat 47 Grups d’Ajuda Mútua a Catalunya amb un total de 470 participants i 60 persones voluntàries, moderadores d’aquests grups. Per tal de garantir-ne un bon funcionament, el projecte ofereix periòdicament formació gratuïta en moderació de GAM, tant a persones amb problemes de salut mental com a familiars. Actualment ja s’han format més de 250 persones moderadores.

L’Activa’t, que aposta per un model d’atenció comunitària, recomana que els GAM estiguin vinculats a entitats de salut mental en primera persona i/o de familiars. Igualment, el projecte anima les entitats a crear Grups d’Ajuda Mútua, ja sigui amb la seva pròpia base social, amb la col·laboració d’altres entitats o amb persones de la comunitat.

Dues jornades de presentació: 27 febrer i 22 març a Barcelona

El 27 de febrer es va celebrar la primera jornada sobre el tema al Centre Cívic Parc-Sandaru de Barcelona que va desbordar les inscripcions superant l’aforament en 48h. Per aquest motiu, l’equip del projecte ha organitzat una segona jornada, amb el mateix contingut i taula d’experts, prevista per demà 22 de març a la Casa del Mar de Barcelona.

Ir al contenido