Skip to main content

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) ha posat en marxa, amb el suport de la Fundació Probitas, un projecte per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la salut mental d’infants i joves a través de la formació dels seus familiars, educadors i altres professionals que els acompanyen. L’objectiu és disposar de materials que ajudin a abordar les situacions més difícils, sense basar-nos en criteris diagnòstics. S’oferirà una versió on line i descarregable dels materials i es preveu desenvolupar tallers formatius en el futur.

La iniciativa es dirigeix a familiars i professionals de diferents àmbits, com ara recursos educatius, CRAEs (Centres Residencials d’Acció Educativa), esplais, centres d’atenció primària… que treballen amb infants i joves amb problemes de salut mental, però no són serveis especialitzats de salut mental.

L’elaboració dels nous materials es desenvolupa amb la consultora social Spora. En una primera fase, s’està elaborant un estudi previ basat en la recerca de fonts secundàries i en el coneixement d’experts amb experiència pròpia, familiars i professionals.

En aquesta fase s’han convocat espais de participació amb l’objectiu d’identificar necessitats i buscar la millor manera de donar-hi resposta. El treball amb els diferents perfils permetrà definir i prioritzar situacions difícils en relació a infants i adolescents atesos a la xarxa de salut mental, que caldrà incloure i abordar en els nous materials.

El passat 21 de maig es va fer el primer d’aquests tallers participatius a l’Aula Ronda del Col·lectiu Ronda de Barcelona. Vam treballar amb familiars, persones amb experiència pròpia i professionals de serveis de salut mental, de Centre Obert, CRAE, Serveis Socials, Educació, Justícia, Xarxa associativa… Vam identificar aquelles situacions que a dia d’avui considerem especialment difícils d’abordar des de les famílies o les figures professionals.

El segon taller participatiu es farà al mateix espai el proper 27 de juny. Servirà per prioritzar i decidir sobre quines situacions s’elaboraran els materials formatius enfocats a donar eines per familiars i professionals per a posicionar-se davant d’aquestes situacions.

Amb tota la informació i experiència recollida es crearan quatre grups d’experts per el·laborar els materials formatius.

A la tardor es convocarà als participants a un tercer taller per validar els materials creats.

Ir al contenido