Skip to main content

Activa’t per la salut mental va realitzar el 23 novembre una formació a nou residents de psiquiatria, psicologia i infermeria sobre el model de recuperació em salut mental de Lleida. La valoració dels participants de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida va ser molt positiva i van qualificar la sessió, de dues hores de durada, com «molt bonica i enriquidora».

A la formació es va treballar el model d´apoderament en les noves generacions de professionals que treballen en salut mental. Un altre objectiu és promoure la participació de professionals de la psiquiatria en les formacions en apoderament Prospect de l’Activa’t al territori de Lleida.

La sessió va comptar amb la participació de Marta Cobo, referent assistencial de l’Activa’t a Lleida, i que és professional de GSS (Gestió de Serveis Sanitaris), proveïdor sanitari a Lleida.

Model de recuperació en salut mental

Les formacions de l’Activa’t promouen un model de recuperació en salut mental que té en compte principis com:

  • la recuperació és un procés únic i profundament personal,
  • promou canvi d’actituds, valors, sentiments, objectius, habilitats i/o rols d’una persona
  • és una manera de viure una vida satisfactòria, amb esperança i aportacions a la societat
  • fins i tot amb les limitacions causades per la malaltia
  • implica desenvolupar un nou sentit i propòsits vitals per créixer

El model de recuperació contempla que totes les persones podem millorar el nostre benestar i gaudir d’una vida plena:

  • es centra en la persona, en la seva autodeterminació i el respecte pels nostres drets
  • va més enllà de l’atenció professional,
  • atorgant valor a la pròpia experiència
  • i enriquint-se amb el suport mutu i la comunitat.

Es tracta de contemplar a la persona des d’un abordatge integral i sent sensible a la diversitat de valors, tradicions i creences per facilitar consecució dels objectius vitals.

En aquest sentit, és important oferir aquesta formació perquè els professionals són agents clau en l’acompanyament del procés de recuperació de les persones.

Les formacions en apoderament Prospect de l’Activa’t es fan en col·laboració amb la Confederación Salud Mental EspañaEUFAMI, Federació Europea d’Associacions de Familiars de Persones amb problemes de salut mental.

 

 

 

Ir al contenido