Skip to main content

El programa d’inserció en l’àmbit penal de la Federació Salut Mental Catalunya està dirigit a donar respostes personalitzades a la població amb problemes de salut mental interna en Centres Penitenciaris i Centres Oberts, i a les seves famílies, tenint en compte el context i les necessitats de cada Centre i treballant per la inclusió social quan l’intern surt d’aquest.

Actualment es desenvoluparan diferents experiències amb la col·laboració del Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona. Una d’aquestes línees és l’Espai Situa’t als centres penitenciaris. Es tracta d’un programa dirigit a cobrir les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars, professionals, i persones afectades.

Un dels objectius és afavorir el procés d’externalització assessorant sobre serveis i recursos especialitzats en salut mental, tant de la nostra xarxa associativa com de l’administració o altres entitats. Les demandes giren principalment al voltant de la cerca d’habitatge i de recursos d’oci per interns en procés d’externalització però també s’ha assessorat als familiars que constitueixen el nucli acollidor que rebrà a la persona interna quan surti de presó.

L’Espai Situa’t ofereix també un servei d’assesoramemt jurídic (JURIMM).

Reunions amb els professionals dels Centres Penitenciaris

Al 2017 s’ha continuat amb les reunions amb els professionals dels Centres Penitenciaris i Centres Oberts de Catalunya, amb l’objectiu, entre d’altres, d’incrementar els casos que es deriven als Espais Situa’t, tant de persones amb problemes de salut mental, ja estiguin privades de llibertat o en procès d’excarcelació, així com dels seus familiars. Aquest anys s’han presentacions del servei a professionals dels següents centres:

  • Centre Penitenciari Ponent (Lleida): 10 gener
  • Centre Penitenciari Brians 1 i Brians 2 (Martorell, Barcelona): 31 gener
  • Centre Penitenciari Mas d’Enric (El Catller, Tarragona): 1 març
  • Centre Penitenciari Lledoners (Manresa): 15 març

Estan previstes més reunions amb Centres Penitenciaris perquè els seus professionals facilitin la derivació de casos de persones privades de llibertat, i les seves famílies, amb l’objectiu que puguin trobar informació, assessorament i orientació en salut mental en l’Espai Situa’t més proper.

Durant aquest 2017 es faran reunions al Centre Penitenciari de Dones i d’Homes de Barcelona, CP Puig de les Basses (Figueres), CP Quatre Camins (La Roca del Vallès) i CP de Joves (La Roca del Vallès).

D’altra banda, el programa ha iniciat al 2017 una col·laboració amb Justícia Juvenil, concretament amb els Equips de Medi Obert (EMO) de tot Catalunya.

Ir al contenido