Skip to main content

Els programes psicoeducatius de l’Activa’t ofereixen eines per a conviure amb un problema de salut mental, tant a persones amb experiència pròpia com als seus familiars. Al 2015 es van iniciar a Granollers, Manresa i Nou Barris, i al 2016 han continuat en els 12 territoris de l’Activa’t, amb un total de 139 participants al Proenfa i 129 al Klau de Re.

Els programes de capacitació, impartits pels serveis sanitaris territorials, ofereixen formació en trastorns mentals greus, informació sobre tractaments farmacològics i psicoterapèutics, entrenament en habilitats per a la prevenció i estratègies per afrontar i gestionar les situacions complexes més freqüents.

Les valoracions de les formacions realitzades pels participants estan sent molt positives, tant pel que fa al Proenfa com al Klau de Re. Entre els aspectes més destacats estan l’oportunitat de compartir experiències, trobar més eines pel dia a dia i el millor clima dels familiars.

Les persones interessades en participar en les formacions psicoeducatives coordinades per l’Activa’t es poden posar en contacte amb l’Espai Situa’t del seu territori. En aquest sentit, s’han maquetat e imprés nous materials pels formadors i participants als Proenfa i Klau de Re que ja s’estan utilitzant al 2017.

Psicoeducatiu Klau de Re

Programa d’entrenament i capacitació per a persones amb trastorns mentals greus.

Sessió1-4: Psicoeducació

Sessió 5-6: Tractament farmacològic

Sessió 7-8: Prevenció de recaigudes

Sessió 9: Entrenament en hàbits saludables

Sessió 10-11: Prevenció i tractament de les addiccions

Sessió12: Estratègies d’afrontament de l’estrès

Sessió13-14: Mindfulness

Sessió 15-18: Teràpia cognitiva

Sessió19-21: Teràpia d’activació conductual

Sessió 22: Conclusions

Psicoeducatiu Proenfa

Programa d’entrenament i capacitació per a familiars i cuidadors de persones amb trastorns mentals greus

Sessions psicoeducatives

Sessió I: Cervell, conducta i malaltia mental.

Sessió II i III: Les malalties mentals I. Esquizofrènia, Trastorn Bipolar i Depressió Major

Sessió IV:  Psicofàrmacs

Sessió V:  Intervenció psicològica

Sessió VI: Serveis socials

Sessió VII: Aspectes legals

Tallers de capacitació

Taller1: Compliment del tractament

Taller 2: Inactivitat i aïllament social

Taller 3: Gestió d’exigències

Taller 4: Consum de tòxics

Taller 5: Agitació i conducta agressiva

Taller 6: Conviure deliris i al·lucinacions

Taller 7: Risc

Ir al contenido