Aquesta web vol ser un recurs a l’abast de tothom que busqui informació i eines pràctiques. Està pensada per facilitar la comunicació i la presa de decisions sobre la salut mental, tant a nivell personal, com familiar i comunitari.

És el resultat del procés de treball del Comitè d’Experts en salut mental creat en el marc del projecte Activa’t per la salut mental de la Federació Salut Mental Catalunya.

1a persona, familiars i professionals

L’objectiu del comitè ha estat identificar necessitats d’informació en salut mental i elaborar continguts i materials per donar-hi resposta. El Comitè ha estat format per 18 persones expertes, per experiència pròpia en salut mental, o bé com per ser familiars o professionals de l’àmbit.

Els materials que hem creat reflecteixen diversitat d’opinions, lectures i llenguatges, i es presenten en diferents formats (guies, prospectes, continguts web, suports audiovisuals) per garantir l’accés de tothom a la informació.

Quan la nostra salut mental es veu afectada, tant la persona que viu el malestar com les persones del seu entorn necessiten informació i suport per entendre i adaptar-se a la nova situació. La salut mental és una qüestió que ens afecta a tots i a totes.

Durant el procés de recuperació, la col·laboració entre l’entorn i la persona que viu un problema de salut mental és clau. Per la qual cosa cal promoure estratègies que afavoreixin les relacions de confiança entre la persona, la família, les persones professionals i la comunitat.

Des de l’Activa’t per la salut mental i el Comitè volem sumar la nostra aportació al repte que encara suposa la creació de formes de relació i comunicació que incloguin totes les veus i parts implicades en el sistema de cura i acompanyament de la salut mental. La nostra finalitat és també la d’aportar, des de la nostra experiència, alguns consells i informacions que facilitin un tractament de la salut mental més integral, i comunitari.

QUI HA PARTICIPAT AL COMITÈ D’EXPERTS

1a persona: Teresa Milà, Jordi Gómez, Àngel Urbina, Francesc de Diego, Antonio Serrano, Rosa García, Susana Molina.

Familiars: Marisa Blanco, Josep Massana, Josep Aguilar, Francesc Luz, Susana Plasencia, Marisa Campos.

Professionals de salut mental: Wilan Kao, Eduard Palomer, Hilari Andres, Assumpció Pié, Francesca Asensio.