Skip to main content

El projecte d’avaluació de Salut Mental Catalunya i el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona de Barcelona Esquerra (CAPSBE) permetrà millorar el funcionament dels grups, basant-se en l’experiència de l’Activa’t per la salut mental, així com també crear-ne més per acompanyar a més població des de l’horitzontalitat.

El Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona de Barcelona Esquerra (CAPSBE) i la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) han posat en marxa un projecte d’avaluació dels Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per al Benestar Emocional amb l’objectiu de millorar el seu funcionament i crear-ne més. El projecte agafa l’experiència del model de GAM posat en marxa en el marc del projecte Activa’t per la salut mental als darrers anys, i vol adequar-ne el model a les necessitats de les persones.

Els GAMs per al Benestar Emocional són una resposta que es va engegar des d’SMC per tal d’ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental i que, amb motiu del confinament i les restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, va començar a patir afectacions emocionals. Avui dia, l’objectiu és que aquests GAM els pugui aprofitar qualsevol persona amb patiment emocional o que vulgui millorar el seu benestar emocional.

Entre el 2020 i 2021 s’han dut a terme 8 formacions (amb prop d’una setantena de participants) per aprendre a dinamitzar GAMs per al Benestar Emocional facilitant a les persones dinamitzadores les eines necessàries per acompanyar el grup seguint el model GAM de l’Activa’t. Aquest model està basat en el suport entre iguals, però adaptant la metodologia per acollir a la ciutadania que no ha entrat en el circuit de la xarxa de salut mental, amb l’objectiu de crear nous grups amb aquest enfoc.

Al darrer quadrimestre d’enguany, s’ha iniciat l’avaluació d’aquests nous GAM per al Benestar Emocional en col·laboració amb el CAPSBE a través de grups de reflexió on hi participen 22 persones formades i persones expertes en el model GAM vinculades a la xarxa associativa. L’objectiu és explorar i adaptar el model, promoure nous grups a l’atenció primària i elaborar materials per facilitar el seu funcionament i creació.

Al llarg dels propers mesos es preveu iniciar un pilotatge de nous grups en col·laboració amb CAPSBE a diferents Centres d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona. Aquesta col·laboració suposa una aliança innovadora amb l’atenció primària, tan necessària per la salut mental comunitària, en què s’espera enfortir la vinculació dels CAPs amb la xarxa de serveis comunitaris.

El projecte d’avaluació dels GAM de benestar emocional continuarà al 2022 per tal de millorar la iniciativa, adaptar-la a les necessitats i impulsar nous grups.

Basat en l’experiència dels GAM de l’Activa’t

Els GAM són espais d’escolta, comprensió i suport mutu, on diverses persones que comparteixen un mateix problema, dificultat o preocupació es reuneixen per intentar superar o millorar la seva situació. Es basen en la horitzontalitat, voluntarietat i el respecte, és a dir, tots els/les membres del grup, inclòs els/les dinamitzadores són iguals. No són grups facilitats per professionals.

Al llarg del projecte Activa’t, s’ha generat un model de GAM en salut mental per afavorir el seu funcionament i creació, fruit d’un treball de recerca i sistematització d’aquest grups. En aquest enllaç es pot consultar informació sobre els GAM i descarregar eines i materials de suport.

Més informació:

Ir al contenido