Skip to main content

Des del mes d’abril del 2016, la totalitat dels 12 territoris que participen al projecte Activa’t per la salut mental, ja han establert l’aleatorització que ha determinat la divisió dels 454 participants en grup tractament (226) i en grup control (228). A cada territori s’ha engegat un grup de cada, excepte a Nou Barris i a Granollers, que s’ha iniciat el circuit 2 cops.

Denominem grup tractament aquell grup de persones que, per sorteig, han pogut iniciar tot el circuit activa’t, que consta de la psicoeducació, el programa d’apoderament i els Grups d’Ajuda Mútua del projecte.

D’altra banda, el grup control no ha iniciat el circuit i ha de romandre 18 mesos sense rebre serveis similars als del circuit, per tal de ser mostra avaluable que permeti obtenir una avaluació científica eficaç. Poden seguir rebent es mateixos tractaments i serveis que usaven fins ara.

El compromís del grup control és clau per tal de poder establir una mostra comparativa que ofereixi resultats contrastables i que, en un futur, pugui ser inclòs a la xarxa pública d’atenció.

L'Activa't és possible gràcies a la implicació de totes les persones participants al circuit i les participants al grup control, les associacions i proveïdors sanitaris, i també gràcies a tots els i les professionals que s'estan implicant al projecte, així com als col·laboracions que ho fan possible. GRÀCIES per creure en l'Activa't com hi creiem nosaltres!

Equip Activa't
Ir al contenido