Skip to main content

El servei d’assessorament en drets i salut mental Justament torna oferir atenció per telèfon o videotrucada a través dels diferents Espais Situa’t de territori. Quan la consulta requereixi d’una entrevista presencial, aquesta es farà quan finalitzi l’estat d’alarma pel coronavirus i les mesures de tornada a la normalitat ho permetin.

Justament. Assessorament en drets i salut mental és un servei d’assessorament jurídic que dona resposta a les necessitats d’assessorament legal específiques del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental. També s’adreça als seus familiars, que sovint s’han d’implicar en la presa de decisions importants.

El servei aplega l’expertesa de juristes i professionals de la salut mental, comptant amb la col·laboració de diversos juristes independents i d’agrupacions professionals, com és el cas de Col·lectiu Ronda.

Ofereix assessorament previ a qualsevol acció o decisió que s’hagi de prendre en l’àmbit jurídic, defensa legal en cas que la persona afectada s’hagi vist involucrada en actes il·lícits de caire civil o penal i requereixi d’una assistència especialitzada, i defensa en situacions de vulneració dels drets de la persona afectada.

Disposem de col·laboradors amb atenció presencial a les ciutats de Barcelona, Lleida i Girona (es preveu ampliar el servei a Tarragona al 2020), i tots ells ofereixen la possibilitat d’assessorament per telèfon o videoconferència en aquells casos que hi hagi dificultats pel desplaçament.

Com accedir al servei

Per accedir a Justament cal adreçar-se a l’Espai Situa’t del territori corresponent, on els tècnics faran una primera entrevista d’acollida, informaran i orientaran a la persona, i valoraran si la petició ha de ser adreçada al servei d’assessorament jurídic o resolta per una altra via (justícia gratuïta, serveis sanitaris o socials, gestor, notari, servei de mediació…) i, en cas que sigui necessari, demanar informació i documentació complementària que faciliti la posterior tasca dels juristes.

Les entrevistes amb els professionals de l’Espai Situa’t i la primera visita amb el gabinet legal són gratuïtes (estan finançades per la Federació Salut Mental Catalunya). En cas de fer un encàrrec professional als juristes, la persona rebrà un pressupost del cost del procediment, amb possibilitat de facilitats de pagament en aquells casos que sigui necessari.

L’Espai Situa’t

L’Espai Situa’t és el servei d’acollida, informació, atenció, orientació i suport del projecte Activa’t per la salut mental, gestionat per la Federació Salut Mental Catalunya.

Compta amb un equip de professionals que realitza l’atenció i seguiment a les peticions d’assessorament:

  • Recollida d’informació
  • Valoració de necessitats
  • Avaluació tècnica de la petició
  • Derivació als serveis comunitaris
  • Acompanyament durant el procés

 

Per contactar, PROVISIONALMENT, amb els Espai Situa’t del territori:

Podeu consultar els horaris i informació de contacte dels diferents Espais Situa’t en aquest pdf

 

Ir al contenido