Estem treballant en la creació d’un directori amb els recursos i els serveis en salut mental a Catalunya. Mentrestant podeu consultar el Mapa de Recursos publicat al web de Salut Mental Catalunya.

Al Mapa de Recursos de Salut Mental a Catalunya trobareu els serveis i programes socials i laborals que hi ha arreu de Catalunya per a persones que tenen problemes de salut mental i per a les seves famílies.

Suports descarregables sobre salut mental

Descarrega en pdf la guia “Com acompanyar millor en salut mental
Descarrega en pdf el tríptic “Com aprofitar millor la consulta
Guia per a Grups d’Ajuda Mutua de Salut Mental en primera persona
Guia per a Grups d’Ajuda Mutua de Salut Mental de persones familiars
“Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua” – Visió per a Grups en Primera Persona
“Eina per a l’autoreflexió dels Grups d’Ajuda Mútua” – Visió per a Grups Familiars
 Informe “Necessitats d’informació en salut mental” 

Biblioteca de salut mental

En aquest apartat del web de l’Activa’t anirem compartint amb vosaltres enllaços d’interès en salut mental, tant els que estan publicats en altres apartats del web, com d’altres que creiem que poden ser d’interès per vosaltres.

Mapa Recursos Salut Mental – SMC Salut Mental Catalunya. En aquest mapa trobareu els serveis i programes socials i laborals que hi ha arreu de Catalunya per a persones que tenen problemes de salut mental i per a les seves famílies.

Canal de Salut del Departament de Salut – Generalitat Catalunya 

«Estratègies de lluita contra l’estigma en salut mental». Dossiers del Tercer Sector, núm. 26 (maig de 2013).

Pla integral de salut mental i addiccions – Generalitat de Catalunya

“Empoderamiento del usuario de salud mental” – declaración de la Oficina Regional para Europa de la OMS.

“Comprender la psicosis y la esquizofrenia: ¿Por qué a veces las personas oyen voces, creen cosas que a otros les parecen extrañas, o parecen estar fuera de la realidad, y qué es lo que puede ayudarles?” – Autoria: The British Psychological Society, Division of Clinical Psychology | Editora: Anne Cooke | 2015.
Aquesta publicació aporta informació sobre les causes i tractament de l’esquizofrènia i altres psicosis i aporta una visió actual del coneixement sobre les raons per les quals algunes persones senten veus, experimenten paranoia, o tenen altres experiències que són considerades “psicòtiques”.

Mental Health Foundation: fundació de salut mental del Regne Unit.

.

Informar i comunicar

Guia de mitjans de comunicació: Recomanacions per informar sobre salut mental. Obertament.

Recomanacions per al tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals. Consell de l’Audiovisual de Catalunya | Departament de Salut | 2015.

Recomanacions als mitjans audiovisuals sobre el tractament informatiu de la mort per suïcidi. Consell de l’Audiovisual de Catalunya | Departament de Salut | 2016.

Comunicar la salut mental. Manual de comunicació per a entitats. Confederación Salud Mental España.

Central de Resultats Salut Mental i Addiccions 2016
La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres del sistema sanitari públic.

Evolució de la mortalitat per suïcidi a Catalunya en el període 2000-2013: quin impacte ha tingut la crisi econòmica? Monogràfic número 19 de la Central de Resultats.

Diagnòstic de necessitats d’informació en salut mental. Realitzat per la cooperativa Etcèteres en el marc del projecte “Activa’t per la Salut mental”, amb l’objectiu d’analitzar la situació de l’accés a la informació sobre salut mental de les persones amb problemes de salut mental, els seus familiars i els professionals del sector. Informe complet o síntesi.

Drets

Guia: Cómo defender nuestros derechos
Aquesta guia està publicada per la Federació en primera persona d’associacions d’usuaris dels serveis de salut mental d’Andalusia, adreçada a les persones amb problemes de salut mental, sobre els drets de les persones amb discapacitat de la Convenció.

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
Text complet de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per Espanya.

Manual de derechos humanos y salud mental
Document elaborat des de la perspectiva dels usuaris de serveis de salut mental. Està adreçat a les persones que reben atenció de salut mental a Xile, per tal que coneguin i defensin els seus drets, així com als professionals, tècnics i equips de salut mental perquè respectin i promoguin els drets en la seva pràctica quotidiana i siguin el fonament de la seva relació ètica amb els usuaris i les usuàries.

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària – Departament Salut – Generalitat Catalunya

Guia de planificació anticipada de decisions en salut mental (desenvolupada a Andalusia, pel Grup de Drets Humans i Salut Mental).