151124w00914

La formació psicoeducativa, dirigida a famílies, ofereix informació sobre els trastorns mentals greus i entrenament en habilitats i estratègies que ajudin a abordar les situacions conflictives més freqüents.

Un dels programes més representatius és el PROENFA, que s’estructura en un total de 17 sessions dividides en 7 sessions formatives i 10 tallers d’entrenament.

Objectius d’aquest programa:
• Oferir informació específica per a la gestió de la malaltia mental en situacions específiques de la vida quotidiana.
• Disminuir els conflictes i patiment que tenen lloc en la vida diària i millorar la convivència familiar, l’adherència al tractament, la consciència de trastorn i el seu pronòstic.
• Facilitar un nivell de coneixement òptim sobre temes bàsics relacionats amb la malaltia mental, la seva repercussió clínica i psicosocial i els recursos dels quals es disposen (sanitaris i socials).
• Facilitar pautes sobre “el que s’ha de fer i el que no s’ha de fer mai” davant situacions concretes.