Per contactar, PROVISIONALMENT, amb els Espai Situa’t del territori:

Podeu consultar els horaris i informació de contacte dels diferents Espais Situa’t en aquest pdf o en la imatge de sota.

L’Espai Situa’t ofereix informació, orientació i acompanyament sobre qualsevol aspecte relacionat amb la salut mental tant per la població en general, com per a persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars.

L’Espai Situa’t actua com a referent de tot el procés, vinculat al moviment associatiu del territori i directament en contacte amb els professionals de la xarxa sanitària i els professionals de la Federació Salut Mental Catalunya. Esdevé un referent d’informació per persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars (serveis, informació jurídica, tràmits, escolta…).

A més l’Espai Situa’t fa el seguiment de casos que normalment no arribarien al centre de salut mental.

Es caracteritza per:

 • La persona es el centre.
 • Respectar les decisions presses.
 • Implicació de la familia i/o entorn.
 • Informació centralitzada amb un mateix profesisonal.
 • Perspectiva ciutadana.
 • Temps per escolta.
 • Contacte directe, sense filtres.
 • Especialitzat en trastorn mental sever.
 • Complementa i es coordina amb serveis existents.
 • Informació sobre: serveis, xarxa associativa, recursos sociosanitaris, prestacions, Grups d’Ajuda Mútua, suport a domicili, lleure, habitatge, àmbit laboral, entre d’altres.
 • Complementat per un servei d’assessorament legal (JURIMM).
 • Reforç al professional de referència.
 • Acompanyament i seguiment de processos.
 • Informació i vincle a serveis comunitaris.
 • Reorientació a vinculació a la xarxa sociosanitària de salut mental.
 • Informació i oferiment de mesures de protecció.

Existeixen 13 Espais Situa’t a Catalunya, ubicats a les associacions del territori i/o espais dels equipaments socials públics.