prospect_textbaixa

Activa’t per la salut mental incideix en el procés d’apoderament de la persona amb problemes de salut mental, les famílies i els professionals a través dels programes de formació PROSPECT, que correspon a la tercera fase del circuit i ofereix espais de comunicació entre els tres agents implicats.

Aquests programes parteixen de la idea que les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies haurien d’exercir una participació més activa en els processos de recuperació i millora de la seva qualitat de vida; participació que es considera un dret inherent a la seva condició de ciutadans.

El programa es desenvolupa en format grupal distingint grups de familiars, persones amb trastorn i professionals de la salut mental, en un bloc de formació continuada d’unes 22 hores que abasta tres mòduls respectius de formació per a cada col·lectiu, més un mòdul comú en el que hi participen els tres.

 

moduls